Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2803
Title: Pehlivan ekmeklik buğday (Triticum aest. var. aest. L.) çeşidinde ekim zamanı ve ekim sıklığı üzerine araştırma
Other Titles: The research on sowing date and sowing rate in Pehlivan bread wheat cultivar (Triticum aest. var. aest. L.)
Authors: Kazan, Tennur
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Doğan, Ramazan
Keywords: Ekmeklik buğday
Ekim zamanı
Ekim sıklığı
Verim ve verim unsurları
Bread wheat
Sowing date
Sowing rate
Yield and yield components
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kazan, T. ve Doğan, R. (2005). "Pehlivan ekmeklik buğday (Triticum aest. var. aest. L.) çeşidinde ekim zamanı ve ekim sıklığı üzerine araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 63-76.
Abstract: Bu araştırma; Pehlivan ekmeklik buğday çeşidinde (Triticum aestivum var. aestivum L.) ekim zamanı ve ekim sıklığının belirlenmesi amacıyla 2001/2002 üretim yılında üç tekrarlamalı “tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine“ göre Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılmıştır. Denemede dört farklı ekim zamanı (15 Ekim, 01 Kasım, 15 Kasım, 01 Aralık) ve beş farklı ekim sıklığı (350, 450, 550, 650 ve 750 tane/m2 ) uygulanmıştır. Denemede uygulanan ekim zamanlarının, ekim zamanı x ekim sıklığı interaksiyonun başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, 1000 tane ağırlığı ve tane verimi, ekim sıklıklarının başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, tane verimi üzerine etkisi önemli bulunmuştur. En yüksek başakta tane sayısı (42.9 adet/başak) 01 Kasım- 450 adet/m2 , başakta tane ağırlığı (2.14 g/başak) 01 Kasım-450 adet/m2 , 1000 tane ağırlığı (55.6 g) 01 Aralık- 550 adet/m2 ve tane verimi (513.0 kg/da) 15 Ekim-750 tane/m2 kombinasyonlarından elde edilmiştir.
This research was carried out to determine the most suitable sowing date and sowing rate for Pehlivan bread wheat cultivar in the years of 2001/2002 at the Agricultural Research and Experimental Center of Agriculture Faculty, Uludağ University. The trial was set up in randomized complete block experimental design as split plot with three replications. In this trial, four different sowing dates (15 October, 01 November, 15 November, 01 December) and five different sowing rates (350, 450, 550, 650, 750 seeds/m2 ) were applied. There were significant effects of sowing dates, sowing dates x sowing rates interaction on the grain numbers/spike, grain weight/spike, 1000- grain weight and grain yield and sowing rates on the numbers/spike, grain weight/spike and grain yield. The highest number of grain (42.9 seeds/spike) in (01 November- 450 seeds/m2 ), grain weight (2.14 g/spike) in (01 November- 450 seeds/m2 ), 1000 grain weight (55.6 g) in (01 December550 seeds/m2 ) and grain yield (513.0 kg/da) in (15 October- 750 seeds/m2 ) was obtained from those sowing date and sowing rate combinations.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Ramazan Doğan'ın danışmanlığında Tennur Kazan tarafından hazırlanan "Pehlivan ekmeklik buğday (Triticum aest. var. aest. L.) çeşidinde ekim zamanı ve ekim sıklığı üzerine araştırmalar" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154032
http://hdl.handle.net/11452/2803
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_6.pdf230.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons