Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2801
Title: Toprak frezesi bıçaklarının farklı çalışma hızlarındaki aşınma durumlarının incelenmesi
Other Titles: Examination of the wear of the blades of rotary cultivator in different speeds
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Ünal, Halil
Tümsavaş, Zeynal
Keywords: Toprak işleme
Toprak frezesi
Bıçak aşınması
Enerji
Soil tillage
Rotary cultivator
Blade wear
Energy
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, H. ve Tümsavaş, Z. (2005). "Toprak frezesi bıçaklarının farklı çalışma hızlarındaki aşınma durumlarının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 51-62.
Abstract: Bu çalışmada, killi toprakta yerli yapım bir toprak frezesinin işleyici bıçaklarının, iki farklı ilerleme hızındaki aşınma durumu ve aşınmayla kaybedilen malzeme miktarının enerji eşdeğeri belirlenmiştir. Düşük ilerleme hızında (2.3 km/h), bir bıçaktaki ağırlık ve yüzey alanı aşınması ortalama olarak sırasıyla 8.8 ± 0.513 g/ha ve 1.5 ± 0.083 cm 2 /ha bulunmuştur. Yüksek ilerleme hızında ise (5.5 km/h), sırasıyla 1.8 ± 0.177 g/ha ve 0.43 ± 0.025 cm2 /ha belirlenmiştir. Mevcut özelliğe sahip freze bıçağı ile mevcut toprak koşulunda sürüm yapıldığında, düşük hızda yaklaşık 300-400 da alan, yüksek hızda ise yaklaşık 1400-1500 da alan sürüldükten sonra işleme ömrünü tamamlayacağı belirlenmiştir. Ülkemizdeki toplam toprak frezesi makinası dikkate alındığında, 2.3 km/h ilerleme hızındaki bıçak malzemesinin yıllık aşınma miktarının 5730 t, kaybedilen enerjinin 497x106 MJ ve kaybedilen enerjinin hububat karşılığının da 33100 t olduğu bulunmuştur. 5.5 km/h ilerleme hızında bıçak aşınma miktarı, enerji kaybı ve kaybedilen enerjinin hububat karşılığı yaklaşık 5 kat azalmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154031
http://hdl.handle.net/11452/2801
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_5.pdf262.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons