Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2800
Title: Damla sulamada farklı sulama programlarının, erik ağaçlarında meyve verimi ve ağaç gelişimi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different irrigation programs on plum tree growth, yield and fruit quality under drip irrigation
Authors: Yıldırım, Murat
Yıldırım, Osman
Keywords: Erik
Santa rosa (Prunus salicina Lindl.)
Damla sulama
Sulama programı
Vejetatif gelişme parametreleri
Plum
Drip irrigation
İrrigation programs
Vegetative growing parameters
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, M. ve Yıldırım, O. (2005). "Damla sulamada farklı sulama programlarının, erik ağaçlarında meyve verimi ve ağaç gelişimi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 37-49.
Abstract: Bu çalışma, çöğür anaçlar üzerine aşılı, Santa Rosa(Prunus Salicina, Lindl.) çeşidi erik ağaçlarında damla sulama yöntemi ile dört farklı sulama programının meyve verimine ve ağaç gelişimine etkilerini belirlemek üzere Ankara koşullarında yürütülmüştür. Sulama programları, tansiyometre kullanılarak 120 cm toprak derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 20 (S0.20), % 30 (S0.30), % 40 (S0.40) ve % 50 (S0.50)’si tüketildiğinde başlatılmıştır. Tüm yılların ortalamasına göre, en düşük mevsimlik bitki su tüketim değeri S0.50 (607.18mm) sulama konusundan elde edilmiş, bunu sırasıyla S0.40 (608.27 mm), S0.20 (649.30 mm), S0.30 (680.40 mm) konuları izlemiştir. (Santa Rosa çeşidi erik ağaçlarının damla sulama yöntemiyle sulanması koşulunda, elde edilecek meyve verimi ve ağaç gelişmesi açısından kullanılabilir su tutma kapasitesinin %20-50’si tüketildiğinde sulama başlanabilir). Ancak, en az sulama suyu tüm yılların ortalamasına göre S0.40 sulama konusunda elde edildiğinden Santa Rosa çeşidi erik ağaçlarının damla sulama yöntemiyle sulanması koşullarında, 120 cm derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 40’ı tüketildiğinde sulamaya başlanması önerilebilir.
This experiment was carried out at the research station of Agricultural Faculty of Ankara University. “Santa Rosa” plum (Prunus Salicina, Lindl.) trees were trickle irrigated with four different irrigation programs. Irrigation was started to replenish 20, 30, 40 and 50 % depletion of available moisture occured in 120 cm depth of the soil. On the overall average, the lowest evapotranspiration was obtained from S0.50 (607.18 mm) program, followed by S0.40 (608.27 mm), S0.20 (649.30 mm) and S0.30 (680.40 mm) irrigation programs. In terms of yield and growth rate of tree, irrigation should be started as the soil moisture depletion in 120 cm depth is between 20% and 50% in case of drip irrigation system is used for “Santa Rosa” plum trees. However, being applied the lowest irrigation water at the S0.40 irrigation program for drip irrigated “Santa Rosa” plum (Prunus Salicina, Lindl.) trees, it could be started as % 40 depletion of available moisture occures in the 120 cm depth of the soil.
Description: Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Osman Yıldırım danışmanlığında Murat Yıldırım tarafından hazırlanan "Damla yöntemiyle sulanan erik ağaçlarında farklı sulama programlarının ağaç gelişmesi, meyve verimi ve kalitesi üzerine etkileri" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154030
http://hdl.handle.net/11452/2800
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_4.pdf260.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons