Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2786
Title: Amonyumlu gübreleme ve nitrifikasyon inhibitörünün kaya fosfatın çözünürlüğü üzerine etkisi
Other Titles: Effects of the ammonium fertilization and nitrification inhibitor on solubilization of rock phosphates
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Çelik, Hakan
Turan, Murat Ali
Başar, Haluk
Katkat, A. Vahap
Keywords: Kaya fosfat
Amonyum
Nitrifikasyon inhibitörü
Rock phosphate
Ammonium
Nitrification inhibitor
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, H. vd. (2004). "Amonyumlu gübreleme ve nitrifikasyon inhibitörünün kaya fosfatın çözünürlüğü üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 97-108.
Abstract: Bu çalışma, topraklara uygulanan kaya fosfatlarındaki fosforun yarayışlılığı üzerine nitrifikasyon inhibitörü ile birlikte uygulanan amonyum formundaki azotun etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Sera denemesi; tesadüf parsellerinde, 4 tekrarlamalı deneme desenine göre düzenlenmiştir. Topraklara 3 farklı dozda NH4SO4 (0.5,1.0 ve 2.0g N 3 kg toprak-1), 3 farklı dozda kaya fosfat (0.5,1.0 ve 2.0g P 3 kg toprak-1) ve 3 farklı dozda nitrifikasyon inhibitörü disiyandiamid (0.05, 0.1 ve 0.2 g DCD 3 kg toprak–1) uygulanmıştır. DCD’in etkinliğini görebilmek amacıyla N ve P uygulamaları DCD ile karıştırılarak ve karıştırılmadan uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; artan N dozlarına bağlı olarak saksılardaki toprakların pH’larında azalma görülmüş fakat kaya fosfatların topraktaki çözünürlüğünde ve bitkilerin fosfor içeriklerinde deneme konularına göre önemli bir değişimin olmadığı gözlenmiştir. Azotla birlikte uygulanan nitrifikasyon inhibitörünün, nitrifikasyon inhibitörü uygulanmayanlara göre, bitkilerin N içeriklerini artırdıkları görülmüştür.
This study was conducted to determine the effects of the ammonium applied with the nitrification inhibitor on P availability from rock phosphate. A greenhouse experiment was implemented in randomized plots experimental design with four replications. In the research NH4SO4 and rock phosphate were applied to the soil at the rates of 0.5, 1.0 and 2.0g N 3 kg soil-1 and 0.5, 1.0 and 2.0g P 3 kg soil-1. As nitrification inhibitor; dicyandiamide was applied to soil at the rates of 0.05, 0.1 and 0.2g DCD 3 kg soil-1. Each combined dose of N and rock phosphate was mixed into the soil with DCD and without DCD to evaluate the effect of DCD. According to the results obtained from the experiment, solubilization of rock phosphates in the soils and P content in the plants did not change significantly while pH of the soils decreased by increasing rates of N. Application of N with DCD increased meaningfully N content of the plants as compared to the applications which were not applied DCD in combination to N.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154022
http://hdl.handle.net/11452/2786
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_9.pdf125.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons