Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2778
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-12-10T11:33:16Z-
dc.date.available2019-12-10T11:33:16Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationKumral, N. A. ve Kovancı, B. (2004). "Bursa ili zeytin ağaçlarında bulunan akar türleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 25-34.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2778-
dc.description.abstractBursa'da zeytin bahçelerinde bulunan akar faunası ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle ele alınan bu çalışmada Bursa ili zeytin bahçelerinde bulunan akar türlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmalar 2000-2003 yılları arasında Bursa’da zeytin yetiştiriciliğinin önemli olduğu Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi ve Osmangazi ilçelerinde 15 bahçede, haftada bir yapılan gözlemlerle sürdürülmüştür. Zeytin ağaçlarının çeşitli yönlerinden ve seviyelerinden sürgün ve yapraklar örnekleri alınmış, bu örnekler laboratuvara getirilerek stereoskopik mikroskopta incelenmiş ve daha sonra Berlese hunisine konularak, iki gün süre ile bekletilmiştir. Akarların preparatları Düzgüneş (1980)'in belirttiği yönteme göre yapılmıştır. Sonuç olarak, Bursa ili zeytin bahçelerinde 2 fitofag, 2 predatör ve 3 nötr faunaya ait olmak üzere toplam 7 akar türü saptanmıştır. Diğer yandan, tanımlanan zararlı türlerden Brevipalpus oleae Baker ve Aceria oleae (Nalepa) ile yararlı türlerden Anthoseius involutus Liv.& Kuzn.’un dikkati çekecek bir popülasyon yoğunluğuna ulaştığı tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThere has been no study on the fauna of mites on olive groves in Bursa. This study was carried out to determine the mite species on olive groves of Bursa (Turkey). Weekly observations were conducted in 15 orchards located at Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi ve Osmangazi, at districts where olive growing were important, from 2000 to 2003. Branch and leave samples were collected from various levels and sides of olive tree. This samples which were brought to laboratory were examined and then samples were kept in Berlese funnel during 2 days. The slides of extracted mites were made according to the method suggested by Düzgüneş (1980). According to the results of this study, a total of 7 species of 2 phytophagous, 2 predators and 3 neutral mite species was found in olive groves. On the other hand, pest mites, Brevipalpus oleae Baker and Aceria oleae (Nalepa) and predator mite, Anthoseius involutus Liv.& Kuzn. reached to population density which attracted attention were observed.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAkar faunasıtr_TR
dc.subjectZeytintr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectMite faunaen_US
dc.subjectOliveen_US
dc.titleBursa ili zeytin ağaçlarında bulunan akar türleritr_TR
dc.title.alternativeMite species in olive trees of Bursa, Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.tr_TR
dc.relation.bapUludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimitr_TR
dc.identifier.startpage25tr_TR
dc.identifier.endpage34tr_TR
dc.identifier.volume18tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorKumral, Nabi Alper-
dc.contributor.buuauthorKovancı, Bahattin-
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_3.pdf380.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons