Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2778
Başlık: Bursa ili zeytin ağaçlarında bulunan akar türleri
Diğer Başlıklar: Mite species in olive trees of Bursa, Turkey
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Kumral, Nabi Alper
Kovancı, Bahattin
Anahtar kelimeler: Akar faunası
Zeytin
Bursa
Türkiye
Mite fauna
Olive
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kumral, N. A. ve Kovancı, B. (2004). "Bursa ili zeytin ağaçlarında bulunan akar türleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 25-34.
Özet: Bursa'da zeytin bahçelerinde bulunan akar faunası ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle ele alınan bu çalışmada Bursa ili zeytin bahçelerinde bulunan akar türlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmalar 2000-2003 yılları arasında Bursa’da zeytin yetiştiriciliğinin önemli olduğu Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi ve Osmangazi ilçelerinde 15 bahçede, haftada bir yapılan gözlemlerle sürdürülmüştür. Zeytin ağaçlarının çeşitli yönlerinden ve seviyelerinden sürgün ve yapraklar örnekleri alınmış, bu örnekler laboratuvara getirilerek stereoskopik mikroskopta incelenmiş ve daha sonra Berlese hunisine konularak, iki gün süre ile bekletilmiştir. Akarların preparatları Düzgüneş (1980)'in belirttiği yönteme göre yapılmıştır. Sonuç olarak, Bursa ili zeytin bahçelerinde 2 fitofag, 2 predatör ve 3 nötr faunaya ait olmak üzere toplam 7 akar türü saptanmıştır. Diğer yandan, tanımlanan zararlı türlerden Brevipalpus oleae Baker ve Aceria oleae (Nalepa) ile yararlı türlerden Anthoseius involutus Liv.& Kuzn.’un dikkati çekecek bir popülasyon yoğunluğuna ulaştığı tespit edilmiştir.
There has been no study on the fauna of mites on olive groves in Bursa. This study was carried out to determine the mite species on olive groves of Bursa (Turkey). Weekly observations were conducted in 15 orchards located at Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi ve Osmangazi, at districts where olive growing were important, from 2000 to 2003. Branch and leave samples were collected from various levels and sides of olive tree. This samples which were brought to laboratory were examined and then samples were kept in Berlese funnel during 2 days. The slides of extracted mites were made according to the method suggested by Düzgüneş (1980). According to the results of this study, a total of 7 species of 2 phytophagous, 2 predators and 3 neutral mite species was found in olive groves. On the other hand, pest mites, Brevipalpus oleae Baker and Aceria oleae (Nalepa) and predator mite, Anthoseius involutus Liv.& Kuzn. reached to population density which attracted attention were observed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154015
http://hdl.handle.net/11452/2778
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 18 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
18_2_3.pdf380.7 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons