Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2770
Title: Plastik enjeksiyon kalıplama teknikleri ve özel uygulamalar
Other Titles: Plastic injection molding technics and special applications
Authors: Uğuz, Agah
Yelkenci, Şafak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Plastik enjeksiyon yöntemleri
Plastik malzemeler
Plastik parça tasarımı
Plastic injection methods
Plastic materials
Plastic part design
Issue Date: 22-Sep-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yelkenci, Ş. (2008). Plastik enjeksiyon kalıplama teknikleri ve özel uygulamalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz modern enjeksiyon tekniği yüksek kalitede ve uygun fiyatlı, üretimin isteklerini karşılayacak nitelikte olmalıdır. Bu da ancak iş parçası geometrisinin, hammaddenin, enjeksiyon işleminin ve takımların iyi seçilip ayarlanması ile mümkündür. Bu çalışmada bir ürünün geliştirme ve kontrol aşamasında olası durum ve zorluklara karşı okuyucunun karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Doğru bir bileşim yakalayabilmek için malzeme seçimi ve temel hesaplamaları da içerecek şekilde geniş örneklerle öneriler verilmiş ve yol gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca konstrüksiyon aşaması oldukça geniş bir şekilde ele alınmıştır.
Actual modern injection techniques should have high quality, appropriate cost and should be carry out requirements of the production. In order to perform that part geometry, material, injection method and tools should be adjusted well.In this study, it has been tried to call researcher attention to possible situations and possible difficulties at product development and control phase. In order to get accurate composition it has been tried to give comprehensive samples included material selection and basic calculations. Also construction phase has been examined quite widely.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2770
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251108.pdf4.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons