Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2763
Title: Avrupa'da İslam imajı ve müslüman kadının konumu
Other Titles: The image of Islam in Europe and the position of muslim women
Authors: Ataman, Kemal
Er, Tuba
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa
İslam
İslamofobi
Avrupa Birliği
Kadın
Dini semboller
Kamusal alan
Europe
Islam
European Union
Women
Religious symbols
Public sphere
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Er, T. (2009). Avrupa'da İslam imajı ve müslüman kadının konumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Müslümanların Endülüs'ü fethetmesi ile başlayan Avrupa ile İslam'ın ortak tarihi, yüzyıllar içerisinde çeşitli veçhelere bürünmüştür. Avrupa'ya yapılan Müslüman göçleri, ülkeler arası yapılan işçi alımı anlaşmaları bu veçhelere önemli oranda yön vermiştir. Yaklaşık olarak on beş milyonu bulan Avrupa'daki Müslüman nüfusu ile artık bir `Avrupa İslamı'ndan bahsedilmeye başlanmıştır. Bu süreç zarfında ilk olarak bir konuk olarak karşılanan Müslümanların Avrupa'da kalıcı olduklarının fark edilmesi üzerine her geçen yıl ilişkiler biraz daha gerilmiştir.Yüzyılımızda yaşanan İran Devrimi, İslam karşıtı yayınlar, sözde İslam adına yapılmış terör olayları gibi bazı tetikleyici hadiselerle beraber Avrupa'da İslam'ın varlığı, artık tam bir problem olarak görülmeye başlanmış olup birçok ayrımcılık, dışlanma ve şiddet olaylarına sebep olmuştur. Tezimizde ilk olarak, Avrupa ile İslam'ın tarihinden kısaca bahsedilmiştir. Tezimizin ana bölümünde ise, özellikle Batılı kaynaklar ve Avrupa Komisyonu Raporları ışığında İslam korkusunun günümüzde hangi seviyelerde olduğu hakkında bilgiler sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise, bu konuda yapılabilecekler hususlarda bazı tavsiyeler verilmiştir.
The common history of Europe and Islam that has started with the conquest of Andalucía, has transformed to different aspects throughout centuries. The immigrations that made to Europe and the labour alliances have directed these aspects. After the presence of Muslims which is about fifteen million, it has been started to mention about `European Islam?. Throughout this process, the relationship between Europe and Muslims those are welcomed as guests, has tightened after the appearance of the permanence of them.After some triggering cases as Iran Revolution, anti-Islamic publications and some terrorist attacks that have been made in the name of `so-called? Islam, the presence of Muslims in Europe has been seen as a real problem. This situation caused a lot of discriminations, exclusions and aggressions. In our study, firstly we have indicated the history of Islam and Europe as briefly. In the main department, we have presented some data about the level of Islamophobia today with the help of publications of Westerners and the reports of European Commission. In the conclusion, some recommendations have been given about what we can do about these problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2763
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
234563.pdf779.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons