Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2762
Title: İpliklerde vakumlu buharlama işlemleri ve iplik özelliklerine etkileri üzerine bir araştırma
Other Titles: Vacuum steaming processes of yarns and its effects on yarn properties
Authors: Özdemir, Özcan
Şardağ, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İplik
Vakumlu buharlama
Kondisyonlama
Fikse
Büküm canlılığı
Bobin sertliği
May dönmesi
Yarn
Vacuum steaming
Conditioning
Heat setting
Package hardness
Spirality at knitted cloth
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şardağ, S. (2008). İpliklerde vakumlu buharlama işlemleri ve iplik özelliklerine etkileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İpliklerde vakumlu buharlama işlemleri ve iplik özelliklerine etkilerini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada önce çalışmanın amacı, hedefleri belirtilmiş, uygulanan vakumlu buharlama işlem yöntemleri ve vakumlu buharlama işleminde etkili olan parametreler açıklanmış ve daha sonra da vakumlu buharlama işleminin iplik özelliklerine etkileri ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın devamı ise üç bölümden oluşmuştur.Birinci bölümde, vakumlu buharlama işleminin iplik özelliklerine etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda vakumlu buharlama işleminde sıcaklık ve sürenin; pamuk, viskon, poliester ve naylon ipliklerinin fiziksel özelliklerine, vakumlu buharlama işleminde sıcaklık ve metodun pamuk ve viskon ipliklerinin fiziksel (numara, büküm, mukavemet, düzgünsüzlük ve tüylülük özellikleri) özelliklerine etkileri incelenmiş ve sonuçlar istatiksel yöntemlerle de değerlendirilmiştir.İkinci bölümde, vakumlu buharlama işleminin ipliklerin büküm canlılığı, bobin sertliği ve kumaşda may dönme özelliklerine etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda vakumlu buharlama işleminde sıcaklık ve sürenin; pamuk, viskon, poliester ve naylon ipliklerinin büküm canlılığı, bobin sertliği özelliklerine etkileri, vakumlu buharlama işleminde sıcaklık ve metodun pamuk ve viskon ipliklerinin büküm canlılığı, bobin sertliği ve may dönme özelliklerine etkileri incelenmiş ve sonuçlar istatiksel yöntemlerle de değerlendirilmiştir.Üçüncü bölümde vakumlu buharlama işleminin ipliklerin boyanabilme özelliklerine etkileri incelenmiş ve vakumlu buharlama işleminde sıcaklık ve sürenin ipliklerin boya alma özelliklerine etkileri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.Daha sonra da ileride yapılacak çalışmalar hakkında öneriler sıralanmıştır.
In this study, performed to investigate vacuum steaming process parameters and their effects on yarn properties, the purpose and significance of vacuum steaming have been firstly emphasized. Secondly, the vacuum steaming methods employed and the parameters effective on vacuum steaming have been explained and these have been followed by the studies about the effects of vacuum steaming on yarn properties. The continuation phase of this study consists of three parts.In the first part, the effects of the temperature and duration of vacuum steaming on cotton, viscose, polyester and nylon yarns, and the effects of the temperature and methods of vacuum steaming on physical properties of cotton and viscose yarns have been studied.In the second part, the effects of the temperature and duration of vacuum steaming on twist liveliness, package hardness of cotton, viscose, polyester and nylon yarns and the effects of the temperature and methods of vacuum steaming on twist liveliness, package hardness and spirality at knitted cloth of cotton and viscose yarns have been studied.In the third part, the effects of the temperature and duration of vacuum steaming on dye absorption of nylon yarns have been studied.Also, some suggestions for the studies to be performed have been included in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2762
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251186.pdf11.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons