Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2760
Title: Gender differences in the use of requests by Turkish EFL learners
Other Titles: İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin ricalarında cinsiyet farkının incelenmesi
Authors: Karatepe, Çiğdem
Madak, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Speech acts
Politeness
Requests
Gender
Söz eylemleri
Nezaket
Ricalar
Cinsiyet
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Madak, M. (2004). Gender differences in the use of requests by Turkish EFL learners. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This study was carried out in order to investigate whether there was any significant difference between Turkish EFL learners' and native speakers' choice of request forms in terms of gender differences 100 EFL learners and 30 native speakers of English participated in the present study. In order to gather the necessary information, a judgment test in which the subjects were asked to rank five alternative request strategies from the least appropriate to the most by giving numbers from 1 to 5 was prepared. The data were analysed by means of Mann- Whitney U test. Analysis of the data showed that there was a significant difference between the two groups' choice of request strategies because of cultural differences rather than gender differences. However, in some situations, there appears to be significant differences between the informants because of gender differences.
Bu çalışma İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencileri ile anadili İngilizce olan kişilerin kibar ricaları kullanımlarında cinsiyet faktörünün istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığını bulmak için yapılmıştır. Yapılan çalışmaya 100 Türk üniversite hazırlık sınıfı öğrencisi ve anadili İngilizce olan 30 kişi katılmıştır. Data elde edilirken çoktan seçmeli bir test uygulanmış ve katılımcılardan tanımlanan duruma en uygun buldukları seçeneğe 1, en az uygun bulduklarına ise 5 rakamını vererek sıralamaları istenmiştir. Değerlendirmelerde Mann- Whitney U test kullanıldı. Data analizi iki grubun rica stratejilerini seçimlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkardı. Bu farklılıkların sebeplerinin cinsiyet farkından çok kültürel farklılıklara dayandığı bulundu. Fakat yine bazı durumlarda cinsiyet farkının olduğu ortaya çıktı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2760
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148052.pdf5.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons