Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2759
Title: Hammadde tedarik aktivitesi için kesin zaman pencereli araç rotalama optimizasyonu
Other Titles: Supply chain mathematical model for the vehicle routing problem with time windows
Authors: Orbak, Ali Yurdun
Akca, Kuntay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Karma tamsayılı doğrusal programlama modeli
Zaman penceresi
Araç rotalama problemi
Araçlarda yüksek doluluk oranı
Mixed integer linear programming model
Time windows
Vehicle routing problem
High filling rate
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akca, K. (2015). Hammadde tedarik aktivitesi için kesin zaman pencereli araç rotalama optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, klasik Araç Rotalama Probleminin (ARP) genelleştirilmiş bir hali olan Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi (ZP_ARP) dikkate alınarak hazırlanmıştır. ZP_ARPde klasik ARPden farklı olarak araçların doluluklarını en yüksek değere ulaştırmakla birlikte, uğrayacakları noktaların çalışma veya yükleme saatlerine uygun olarak kullanılmasına izin verilmektedir. Pratikte sıklıkla karşılaşılan bir problem olmasına rağmen, ZP_ARP ile ilgili literatürde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, ZP_ARP için bir karma tamsayılı doğrusal programlama modeli önerilmiştir. Tedarikçiler; 5, 10, 15 ve 20'lik gruplara ayrılarak, önerilen bu matematiksel modelin çalışma kapasitesi ve süresi test edilmiş ve sonuçları sunulmuştur.
In this paper, the vehicle routing problem with time windows (VRP_TW) which is the generalized version of the classic vehicle routing problem, is considered. Unlike the classic Vehicle Routing Problem, vehicles are allowed to be used according to shipment calendar of the suppliers with maximum filling ratio in the VRP_TW. Although the VRP_TW is often encountered in practice, there are very few studies in literature. In this study, a mathematical model proposed for the VRP_TW. Suppliers are divided in some groups with 5, 10, 15 and 15 members and the efficiency of this proposed mathematical model is analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2759
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406517.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons