Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2754
Title: Üridin'in uyku yoksunluğu oluşturulan sıçanlarda öğrenme ve bellek parametreleri üzerine etkisi
Other Titles: The effect of uridine on learning and memory parameters in sleep deprivated rats
Authors: Kahveci, Nevzat
Süyen, Güldal
Öcalan, Büşra
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Selective REM uyku yoksunluğu
Öğrenme
Bellek
Morris su tankı
Üridin
REM sleep deprivation
Learning
Memory
Morris water maze
Uridine
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öcalan, B. (2015). Üridin'in uyku yoksunluğu oluşturulan sıçanlarda öğrenme ve bellek parametreleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, flower pot tekniği ile selektif REM uyku yoksunluğu oluşturulan sıçanlarda üridin'in öğrenme ve bellek parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, ağırlıkları 200-300 gram olan Wistar albino türü erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar randomize olarak 6 gruba ayrıldıktan sonra uygun kafeslere yerleştirildi. Dört gün boyunca uyku yoksunluğu oluşturulan ve oluşturulmayan sıçanlara yüzme testinden 30 dakika önce, günde iki defa, 5. gün ise günde bir defa intraperitoneal (i. p.) olarak 250mg/kg dozunda üridin veya serum fizyolojik uygulandı. Dört gün boyunca günde iki kez Morris su tankında eğitim fazı gerçekleştirildikten sonra 5. gün probe fazı gerçekleştirildi. Çalışmamızda selektif REM uyku yoksunluğunun öğrenme parametreleri üzerine etkisi olmadığı, bellek parametrelerini ise olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Üridin' in 250mg/kg dozunda bozulan bellek üzerine olumlu yönde etki ettiği saptanmıştır.
In this study, the effects of uridine on learning and memory parameters in selective REM sleep deprivated rats via the flower pot technique were investigated. Male Wistar albino rats weighing 200-300 grams were used in the study. Rats were randomly divided into 6 groups and placed in appropriate cages. Sleep deprived or non-deprived rats were injected intraperitoneally with uridine at 250 mg/kg dose or saline twice a day during four days, once a day on the 5th day and 30 minutes before the swimming test. A four-day training phase performed twice a day in Morris water maze was followed by probe phase on the 5th day. We observed, in our study, that selective REM sleep deprivation had no effect on learning parameters but impaired memory parameters. It was demonstrated that, uridine, at 250 mg/kg dose, prevented the impaired memory.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2754
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407255.pdf958.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons