Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2751
Title: Spinoza'nın Tanrı tasavvuru
Other Titles: Spinoza's view of God
Authors: Çetin, İsmail
Kurtbay, İsa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Spinoza
Panteizm
Tanrı
Evren
Pantheism
God
Universal
Issue Date: 18-Jul-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurtbay, İ. (2012). Spinoza'nın Tanrı tasavvuru. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmamın amacı düşünce tarihi boyunca Tanrı kavramı üzerinde oluşturulmuş olan felsefisistemler içerisinde Tanrı tasavvurlarından anlaşılması güç olan Panteist Tanrı tasavvuruna dairdir. Ve bu düşünce sisteminin Din Felsefesindeki en önemli savunucularından biri olarak addedilen Spinoza' nın Tanrı tasavvuru üzerinde bilgi vermektedir.Araştırma da öncelikle Tanrı tasavvurları ele alınmış olup sonrasında ise Panteizmle alakalı değerlendirmeler yapılmıştır. Panteizm 'in tanımlanması tarihsel süreç içerindeki değişimi araştırılmıştır.Panteizmin incelenmesinin neticesinde Spinoza'nın Tanrı tasavvuru ile genel olarak kabul edilen Panteist Tanrı tasavvurundaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılmış olup, düşünce tarihinde bir muammaya dönüşen Spinoza'nın Tanrı tasavvurunun gerçektende Panteist bir Tanrı tasavvuruna mı ait olup olmadığı hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
This academic research is about the pantheistic idea of God under the historical development of concepts of God.Further we will talk about Spinoza, a representative of the pantheistic view of God. We will look at this topic from a different point of view than various academic researches at present.In this research we will first show different views of God, later we will emphasize especially on the pantheistic view. We will define Pantheism and show its historical development. After that we will compare Spinoza?s view of God to the pantheistic concept of God. We will see what they have in common and what their differences are. We will show, whether Spinoza?s concept of God fits with the pantheistic one
URI: http://hdl.handle.net/11452/2751
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319560.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons