Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2749
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTek, Abdürrezzak-
dc.contributor.authorTezer, Lütfiye-
dc.date.accessioned2019-12-10T08:31:38Z-
dc.date.available2019-12-10T08:31:38Z-
dc.date.issued2019-09-20-
dc.identifier.citationTezer, L. (2019). Tasavvuf tarihi araştırmalarına kaynaklık açısından Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2749-
dc.description.abstractSâdık Vicdânî hem Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına şahitlik etmiş önemli bir yazar ve mutasavvıftır. Mektupçuluk, tahrirat müdürlüğü, başkâtiplik yaparak resmi makamlarda görev almıştır. 22 Ekim 1939’da İstanbul’da vefat etmiş, Merkezefendi Kabristanı’na defnedilmiştir. Vicdânî, ıstılahları içeren Kamus-ı Turuk-ı Aliyye ve silsileleri ihtiva eden Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye adını verdiği iki kısımdan oluşan bir külliyat planlamış ancak bilinmeyen bazı sebeplerden dolayı dört kitaptan oluşan (Melâmiyye, Kâdiriyye, Halvetiyye, Sûfî ve Tasavvuf) Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye isimli eserini yayımlamıştır. Bu çalışmada Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye diğer kaynaklarla mukayese edilmiş, Vicdânî’nin bahsettiği tasavvûfî kavramların ve tarikat silsilelerinin sıhhati değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractSadık Vicdani was a remarkable author and Sufi who witnessed both the first years of the Republic of Turkey and the last periods of the Ottoman Empire. He was assigned as a supervisor in the communication room, editor and office of a head clerk in official authorities. He died in İstanbul on October 22, 1939, and was entombed to Merkezefendi Cemetery. Vicdani planned complete works that constituted of two parts called as Kamus-ı Turuk-ı Aliyye including technical terms and Tomar-ı Turuk-ı 'Aliyye including sequences; however, he only published Tomar-ı Turuk-ı ‘Aliyye (consisted of four books; Malamatiyya, Qadiriyya, Khalwatiyya, Sûfî and Tasawwuf). Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye was compared with other sources in this study. Moreover, the reliability of sequences of sects and the Sufistic terms of Vicdânî were evaluated in this paper.en_US
dc.format.extentXI, 178 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKhalwatiyyaen_US
dc.subjectQadiriyyaen_US
dc.subjectMalamatiyyaen_US
dc.subjectSadık Vicdanitr_TR
dc.subjectSufitr_TR
dc.subjectMelamiyyetr_TR
dc.subjectHalvetiyyetr_TR
dc.subjectKâdiriyyetr_TR
dc.subjectSâdık Vicdânîtr_TR
dc.titleTasavvuf tarihi araştırmalarına kaynaklık açısından Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyyetr_TR
dc.title.alternativeTomar-ı Turuk-ı Aliyye as a source in the research of history of Sufismen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lütfiye_tezer_tez.pdf.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons