Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2747
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBayizit, Arzu Akpınar-
dc.contributor.authorŞahin, Oya Irmak-
dc.date.accessioned2019-12-10T08:27:02Z-
dc.date.available2019-12-10T08:27:02Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationŞahin, O. I. (2010). Bazı mikroalglerin yağ asidi profillerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2747-
dc.description.abstractBu çalışmada, yağ asidi üretebilme potansiyeli olduğu düşünülen 4 faklı mikroalg türünün heterotrofik koşullarda gelişimi gözlemlenmiş ve durağan fazdaki hücrelerin yağ asidi kompozisyonu saptanmıştır. Besi ortamı seçimi mikroalglerin biyolojik özellikleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Çalışmada; "Chlorella, Ankistrodesmus, Oscillatoria" ve "Chroococcus" türleri kullanılmıştır.Yeşil alg sınıfında olan Chlorella sp. ve Ankistrodesmus sp. için Basal Bold besi ortamı, mavi-yeşil alg sınıfından olan Oscillatoria sp. ve Chroococcus sp. için ise BG-11 besi ortamı kullanılmıştır. Çalkalamalı inkübatörde 30°C'de ve 150 rpm hız ile inkübasyona bırakılan hücreler, durağan faza geçtiklerinde vakum altında besi ortamından ayrılmış ve -20°C'de muhafaza edilmiştir.İncelenen mikroalg türlerinde biyokütledeki lipid miktarı ve yağ asidi kompozisyonu farklılıklar göstermiştir. Biyokütledeki en yüksek lipid miktarı Chroococcus mikroalginde (%1,72 ± 0,0071), en düşük ise Ankistrodesmus mikroalginde (%0,14 ± 0,0085) belirlenmiştir. Chlorella türünde en fazla bulunan yağ asitleri; C18:0 (%26,70 ± 0,0001), C18:1 (%23,48 ± 0,0005) ve C16:0 (%21,05 ± 0,0089) olarak bulunmuştur. Ankistrodesmus, Oscillatoria ve Chroococcus türlerinde ise C18:1, sırasıyla, %36,83 ± 0,0007, %38,51 ± 0,0056 ve %47,96 ± 0,0039 ile en fazla saptanan yağ asidi olmuştur.Beslenme açısından büyük önem taşıyan EPA, Chlorella türünde saptanamazken, diğer alg türlerinde sırasıyla, %0,35 ± 0,0007, %0,30 ± 0,0005 ve %0,62 ± 0,0002 olarak belirlenmiştir. Bir diğer önemli yağ asidi DHA tüm mikroalglerde sırasıyla, %1,54 ± 0,0007, %0,28 ± 0,0002, %2,22 ± 0,0056 ve %1,48 ± 0,0007 olarak bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, fatty acid profiles of four different microalgae thought as oleaginous, have been grown under in heterotrophical conditions. Growth media were chosen due to their biological properties. The elected microalgae species were; “Chlorella sp., Ankistrodesmus sp., Oscillatoria sp.” and “Chroococcus sp.” Basal Bold medium for green microalgae Chlorella sp. and Ankistrodesmus sp., BG-11 medium for blue-green microalgae Oscillatoria sp. and Chroococcus sp. were used. Microalgae cells were incubated at 30°C, 150 rpm in an orbital shaker, harvested under vacuum at the stationary phase and stored at -20°C. Fatty acid profiles and lipid in biomass of examined microalgae varied from species to species. The highest lipid in biomass was in Chroococcus sp. (1,72 ± 0,0071%), whereas the lowest was in Ankistrodesmus sp. (0,14 ± 0,0085%). The major fatty acids in Chlorella sp. were; C 18:0 (26,70 ± 0,0001%), C 18:1 (23,48 ± 0,0005%) and C 16:0 (21,05 ± 0,0089%). C 18:1 was the major fatty acid for the other three microalgae species, as for Ankistrodesmus sp. (36,83 ± 0,0007%), Oscillatoria sp. (38,51 ± 0,0056%) and Chroococcus sp. (47,96 ± 0,0039%). Nutritionally important fatty acid, EPA was not observed in Chlorella sp., but found in other three species as 0,35 ± 0,0007%, %0,30 ± 0,0005% and 0,62 ± 0,0002% in addition another important fatty acid DHA was observed in all microalgae species 1,54 ± 0,0007%, 0,28 ± 0,0002%, 2,22 ± 0,0056% and 1,48 ± 0,0007%, respectively.en_US
dc.format.extentIX, 48 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMikroalgtr_TR
dc.subjectYağ asiditr_TR
dc.subjectChlorella sp.tr_TR
dc.subjectAnkistrodesmus sp.tr_TR
dc.subjectOscillatoria sp.tr_TR
dc.subjectChroococcus sp.tr_TR
dc.subjectEPAtr_TR
dc.subjectDHAtr_TR
dc.subjectMicroalgaeen_US
dc.subjectFatty aciden_US
dc.titleBazı mikroalglerin yağ asidi profillerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of fatty acid profiles of some microalgaeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283020.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons