Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2744
Title: Tüberküloz hastalarında NRAMP-1 polimorfizmlerinin etkisi
Other Titles: The effect of the NRAMP-1 polymorphisms in tuberculosis patient
Authors: Karadağ, Mehmet
Miçooğulları, Göksel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: NRAMP1
Polimorfizm
Tüberküloz
Duyarlılık
Polymorphisms
Tuberculosis
Susceptibility
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Miçooğulları, G. (2010). Tüberküloz hastalarında NRAMP-1 polimorfizmlerinin etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis(Mtb)'in neden olduğu kronik granülomatöz bir enfeksiyon hastalığıdır. İki milyar insan; dünya nüfusunun üçte biri; Mycobacterium tuberculosis ile enfektedir. Enfekte populasyonun % 5-10'unda; hayatlarının bir döneminde tüberküloz gelişme riski vardır. Ne zaman hastalık gelişeceği, lokalizasyon, hastalık şiddeti oldukça değişkendir. Konak savunmasında rol alan faktörler aktif tüberküloz gelişimini etkileyebilir. Natural resistance associated macrophage protein 1(NRAMP1) geni; diğer adıyla solute carrier family 11 member a1(SLCA11A1) ; makrofaj aktivasyon yolağında multipl pleiotropik etkiye sahiptir. Tüberkülozlularda NRAMP1 ile ilgili çalışmalar, gendeki başlıca dört polimorfizme odaklanmıştır. NRAMP1 polimorfizmleri tüberküloza duyarlılığı arttırabilir. Çalışmamızda NRAMP1 geninin iki polimorfizminin (3' UTR ve D543N) tüberküloza duyarlılık ve hastalık ağırlığı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. 58 tüberküloz olgusu ve 56 yaşça denk sağlıklı kontrolde iki NRAMP1 gen polimorfizmini analiz ettik. Hasta ve kontrol gruplarının ortalama yaşları, sırasıyla; 33. 43 ± 9.194 ve 32.05 ± 9.264 idi (p=0.336). İstatistiksel analiz SPSS versiyon 15.0 ile yapıldı. Çalışmamızda tüberküloza duyarlılık ve NRAMP1 gen polimorfizmleri arasında ilişki saptayamadık. Ek olarak; 2 loküsteki NRAMP1 polimorfizmleri ile pulmoner tüberkülozun ağır formları arasında (tüberküloz plörezi, kavitasyon varlığı ve akciğer grafide en az üç zonda lezyon varlığı) anlamlı ilişki olmadığı sonucuna vardık.
Tuberculosis is a chronic granulomatous infection disease that is caused by Mycobacterium tuberculosis (MTb). Two billion humans, one third of the world’s population is infected with MTb. Only 5 to 10 % of this population has a lifetime risk of developing active tuberculosis. When active tuberculosis develops, disease localization, severity, and outcome are highly variable. Host defense factors may influence the development of active tuberculosis. Natural resistance associated macrophage protein 1(NRAMP1) gene, also named as solute carrier family 11 member a1(SLCA11A1) gene has multiple pleiotropic effects on macrophage activation pathways. Studies of NRAMP1 in humans with tuberculosis have primarily focused on four polymorphisms distributed across the gene. NRAMP1 polymorphisms may increase susceptibility to tuberculosis. In this study we aimed to investigate the association between the two polymorphisms (3’UTR and D543N) of the NRAMP1 gene and susceptibility to tuberculosis including clinical severity of disease in Turkish population. We analysed two NRAMP1 gene polimorphisms in 58 patients with tuberculosis disease and 56 age-matched healthy controls. Mean ages of the patient and control groups were 33.43 ± 9.194; 32.05 ± 9.264 respectively (p=0.336). Statistical analysis performed with SPSS version 15.0. There were no associations between NRAMP1 gene polymorphisms and susceptibility to tuberculosis. Additional, NRAMP1 polymorphisms at these 2 loci were not significantly associated with severe forms of pulmonary tuberculosis (pleurisy and cavitary tuberculosis and at least three zone disease on chest radiography).
URI: http://hdl.handle.net/11452/2744
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307229.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons