Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2737
Title: İktisadi büyüme-gelir dağılımı ilişkisi: Türkiye örneği
Other Titles: Economic growth-income distribution relationship: The case of Turkey
Authors: İyibozkurt, Erol
Bahtiyar, Görkem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı.
Keywords: İktisadi büyüme
Gelir dağılımı
Kuznets hipotezi
Etkileşim kanalları
Economic growth
Income distribution
Kuznets’ hypothesis
Interaction channels
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bahtiyar, G. (2010). İktisadi büyüme-gelir dağılımı ilişkisi: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada iktisadi büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkisi, öncelikli olarak teorik planda incelenerek daha sonra Türkiye ekonomisi için büyüme-gelir dağılımı ilişkisinin nasıl gerçekleştiğinin araştırılması amaçlanmıştır. Teorik olarak iktisadi büyümenin gelir dağılımını; gelir dağılımının durumundaki değişmelerin de iktisadi büyüme performansını etkileyebileceği çeşitli kanallardan söz etmek mümkündür. Politik ekonomi kanalı, kredi piyasaları kanalı, dış ticaret, kurumsal ve tarihi faktörler bunlar arasında sayılabilir. Ancak Türkiye ekonomisi için yapılan uygulama büyüme ve gelir dağılımı arasındaki nedenselliğin, gelir dağılımından büyümeye doğru değil de, büyümeden gelir dağılımına doğru olduğunu göstermektedir. Yine yapılan uygulama sonucunda büyüme-gelir dağılımı ilişkisiyle ilgili olarak Kuznets hipotezine uygun sonuçlara ulaşılmıştır.
In this study about the relationship between economic growth and income distribution, it is aimed to investigate the relationship firstly on a theoretical level and than reach some conclusions as to how the relationship manifests in the Turkish economy. Theoretically, it is possible to mention some channels by which changes in the situation of income distribution affects economic growth; and by which economic growth affects income distribution.Political economy channel, credit market channel, freign trade, institutional and historical factors are among these. However, the application done fort he Turkish economy, demonstrartes that the casuality between economic growth and income distribution is from economic growth toward income distribution; not the other direction. Also, results that are consistent with the Kuznets? hypothesis are reached concerning the growth-income distribution relationship.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2737
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262895.pdf4.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons