Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2736
Başlık: Çeşitli dokuma kumaşlar ile takviyeli bazı ahşap malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: The investigation of mechanical properties of wooden materials that reinforced with various woven fabrics
Yazarlar: Alpay, H. Rıfat
Tırpancı, Müge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kompozit malzeme
Ahşap kaplama
Dokuma kumaş
Composite material
Veneer
Woven fabric
Yayın Tarihi: 12-Oca-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tırpancı, M. (2011). Çeşitli dokuma kumaşlar ile takviyeli bazı ahşap malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Günümüzde kullanımı oldukça artan ve konvansiyonel malzemelerin yerini almaya başlayan kompozit malzemelerin özelliklerine, üretim yöntemlerine, kullanım alanlarına değinilmiştir. Ahşap kaplama ve dokuma kumaştan elle yatırma tekniği uygulanarak elde edilen tabakalı kompozit malzemenin çekme, eğilme ve darbe özellikleri test edilmiş, kıyaslamaları yapılmıştır
Composite materials features, production methods and areas of usage, which are commanly used and replaced conventional materials nowadays, are mentioned. Composite materials, which are obtained by using laying with hand method from veneer and woven fabric, tensile properties, bending properties and stroke properties are tested and comparisons are made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2736
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
284810.pdf2.62 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons