Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2736
Title: Çeşitli dokuma kumaşlar ile takviyeli bazı ahşap malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of mechanical properties of wooden materials that reinforced with various woven fabrics
Authors: Alpay, H. Rıfat
Tırpancı, Müge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kompozit malzeme
Ahşap kaplama
Dokuma kumaş
Composite material
Veneer
Woven fabric
Issue Date: 12-Jan-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tırpancı, M. (2011). Çeşitli dokuma kumaşlar ile takviyeli bazı ahşap malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde kullanımı oldukça artan ve konvansiyonel malzemelerin yerini almaya başlayan kompozit malzemelerin özelliklerine, üretim yöntemlerine, kullanım alanlarına değinilmiştir. Ahşap kaplama ve dokuma kumaştan elle yatırma tekniği uygulanarak elde edilen tabakalı kompozit malzemenin çekme, eğilme ve darbe özellikleri test edilmiş, kıyaslamaları yapılmıştır
Composite materials features, production methods and areas of usage, which are commanly used and replaced conventional materials nowadays, are mentioned. Composite materials, which are obtained by using laying with hand method from veneer and woven fabric, tensile properties, bending properties and stroke properties are tested and comparisons are made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2736
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284810.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons