Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2730
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇöplü, Nazan-
dc.date.accessioned2019-12-10T07:53:48Z-
dc.date.available2019-12-10T07:53:48Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationKaçar, O. vd. (2004). "Bursa koşullarında bazı kuru fasulye çeşitlerinde (Phaseolus vulgaris L.) bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının verim ve verim unsurları üzerine etkisinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 207-218.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154012-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2730-
dc.description.abstractBu araştırma Bursa İli ekolojik koşullarında bazı fasulye çeşitlerinde bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının verim ve verim öğeleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile 1999-2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yürütülmüştür. Bu çalışmada bitki materyali olarak Yalova-5 ve Yalova-17 ile Bursa’da yaygın ekim alanına sahip Şahin-90 fasulye çeşitleri, azotlu gübre olarak Amonyum Nitrat (% 26) ve 5 dozu (0, 3, 6, 9, 12 kg/da), aşılama materyali olarak fasulyeye ait bakteri suşu kullanılmıştır. Araştırma tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre planlanmış ve üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Yapılan tarla denemelerinde bitki boyu, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, tane verimi ve 1000 tane ağırlığı gibi bazı agronomik özellikler incelenmiştir. İki yıllık birleştirilmiş verilere bakıldığında, Bursa ekolojik koşullarında aşılamanın çeşitler üzerinde incelenen özelliklerde bir etkisinin olmadığı, gübre dozlarının artması ile verim ve verim komponentlerinde genellikle artışlar sağlandığı ve çeşitler arasında Şahin-90 çeşidinin 9 kg/da N uygulaması ile en yüksek verime (186.9 kg/da) ulaşarak öne çıktığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study was carried to determine the effect of bacterial inoculation and different nitrogen doses on yield and yield components of some dry beans in Bursa province at Uludağ University, Agricultural Faculty, Field Crops Department, Application and Training Centre in 1999 and 2000. Two dry beans cultivars Yalova-5, Yalova-17 and cv. Şahin-90 commonly grown in Bursa and five different doses of nitrogen fertilizer (0, 3, 6, 9, 12 kg/da) and bacterial isolate (Rhizobium phaseoli) belonging to dry beans were used as material. The complete randomized blocks design with three replications was used in this study. Plant height, number of pods per plant, number of seeds per plant, seed yield and 1000 seed weight were measured. Data from two years showed that inoculation of seed did have no effect on yield and yield components of dry beans. Generally, increasing nitrogen doses positively affected the examined characters compared to control. As a result Şahin-90 gave the highest seed yield (186.9 kg/da) at 9 kg/da nitrogen among dry bean cultivars used.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKuru fasulyetr_TR
dc.subjectBakteri aşılamasıtr_TR
dc.subjectAzottr_TR
dc.subjectTane verimitr_TR
dc.subjectDry beanen_US
dc.subjectInoculationen_US
dc.subjectNitrogenen_US
dc.subjectSeed yielden_US
dc.titleBursa koşullarında bazı kuru fasulye çeşitlerinde (Phaseolus vulgaris L.) bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının verim ve verim unsurları üzerine etkisinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of bacterial inoculation and different nitrogen doses on yield and yield components of some dry beans (Phaseolus vulgaris L.) in Bursa provinceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage207tr_TR
dc.identifier.endpage218tr_TR
dc.identifier.volume18tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorKaçar, Oya-
dc.contributor.buuauthorÇakmak, Fevzi-
dc.contributor.buuauthorAzkan, Nedime-
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_18.pdf143.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons