Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2730
Title: Bursa koşullarında bazı kuru fasulye çeşitlerinde (Phaseolus vulgaris L.) bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının verim ve verim unsurları üzerine etkisinin belirlenmesi
Other Titles: The effect of bacterial inoculation and different nitrogen doses on yield and yield components of some dry beans (Phaseolus vulgaris L.) in Bursa province
Authors: Çöplü, Nazan
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.
Kaçar, Oya
Çakmak, Fevzi
Azkan, Nedime
Keywords: Kuru fasulye
Bakteri aşılaması
Azot
Tane verimi
Dry bean
Inoculation
Nitrogen
Seed yield
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaçar, O. vd. (2004). "Bursa koşullarında bazı kuru fasulye çeşitlerinde (Phaseolus vulgaris L.) bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının verim ve verim unsurları üzerine etkisinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 207-218.
Abstract: Bu araştırma Bursa İli ekolojik koşullarında bazı fasulye çeşitlerinde bakteri aşılama ve değişik azot dozlarının verim ve verim öğeleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile 1999-2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yürütülmüştür. Bu çalışmada bitki materyali olarak Yalova-5 ve Yalova-17 ile Bursa’da yaygın ekim alanına sahip Şahin-90 fasulye çeşitleri, azotlu gübre olarak Amonyum Nitrat (% 26) ve 5 dozu (0, 3, 6, 9, 12 kg/da), aşılama materyali olarak fasulyeye ait bakteri suşu kullanılmıştır. Araştırma tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre planlanmış ve üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Yapılan tarla denemelerinde bitki boyu, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, tane verimi ve 1000 tane ağırlığı gibi bazı agronomik özellikler incelenmiştir. İki yıllık birleştirilmiş verilere bakıldığında, Bursa ekolojik koşullarında aşılamanın çeşitler üzerinde incelenen özelliklerde bir etkisinin olmadığı, gübre dozlarının artması ile verim ve verim komponentlerinde genellikle artışlar sağlandığı ve çeşitler arasında Şahin-90 çeşidinin 9 kg/da N uygulaması ile en yüksek verime (186.9 kg/da) ulaşarak öne çıktığı belirlenmiştir.
This study was carried to determine the effect of bacterial inoculation and different nitrogen doses on yield and yield components of some dry beans in Bursa province at Uludağ University, Agricultural Faculty, Field Crops Department, Application and Training Centre in 1999 and 2000. Two dry beans cultivars Yalova-5, Yalova-17 and cv. Şahin-90 commonly grown in Bursa and five different doses of nitrogen fertilizer (0, 3, 6, 9, 12 kg/da) and bacterial isolate (Rhizobium phaseoli) belonging to dry beans were used as material. The complete randomized blocks design with three replications was used in this study. Plant height, number of pods per plant, number of seeds per plant, seed yield and 1000 seed weight were measured. Data from two years showed that inoculation of seed did have no effect on yield and yield components of dry beans. Generally, increasing nitrogen doses positively affected the examined characters compared to control. As a result Şahin-90 gave the highest seed yield (186.9 kg/da) at 9 kg/da nitrogen among dry bean cultivars used.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154012
http://hdl.handle.net/11452/2730
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_18.pdf143.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons