Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/27278
Title: Beyin sapı hemorajileri (Klinik, CT lokalizasyonları ve prognoz açısından yaklaşım)
Other Titles: Brain stem hemorrhages (The evaluation of clinical findings CT locatizations and their prognosis)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Bora, İbrahim
Turan, Faruk
Zarifoğlu, Mehmet
Balkır, Nihat
Oğul, Erhan
Sadıkoğlu, Sadık
Keywords: Beyin sapı
Hemorajiler
Klinik CT lokalizasyonlar
Prognoz
Brainstem
Clinical CT localizations
Prognosis
Hemorrhages
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bora, İ. vd. (1991). ''Beyin sapı hemorajileri (Klinik, CT lokalizasyonları ve prognoz açısından yaklaşım)''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(1), 91-97.
Abstract: Bu çalışmada, CT ile beyin sapı hematomu tanısı konulan 24 olgu klinik, CT lokalizasyonları ve prognoz açısından incelenmiş ve sonuçlar literatür ışığı altında tartışılmıştır.
We reviewed 24 patients who were diagnosed with brain stem hemorrhage by CT. The cases were investigated as clinicalIy with their localisations and by their prognosis and the results were discussed in the light of the literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/27278
Appears in Collections:1991 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_12.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons