Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2725
Title: Yerli ve yabancı yapım damlatıcıların sulama performansları yönünden karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of local and foreign manufactured drippers in terms of irrigation performances
Authors: Çamoğlu, Gökhan
Yavuz, Muharrem Yetiş
Keywords: Damlatıcı
Yapım farklılığı katsayısı
Damlatıcı performansı
Sulama yeknesaklığı
Dripper or emitter
Coefficient of manufacturing variation
Emitter performance
İrrigation uniformity
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çamoğlu, G. ve Yavuz, M. Y. (2004). "Yerli ve yabancı yapım damlatıcıların sulama performansları yönünden karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 181-191.
Abstract: Bu araştırma, ülkemizde yaygın olarak kullanılan yerli ve yabancı yapım damlatıcıların benzer veya aynı teknolojilerle üretilmiş olmalarına karşın taşıdıkları yapım faklılıklarının sulama performanslarına olan etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda; yabancı yapım damlatıcıların ortalama yapım farklılığı katsayıları (Cv) % 3.33, damlama türdeşliği (EU) % 96.04, Christiansen yeknesaklık katsayıları (Cu) % 97.41 ve istatistiksel üniformluk katsayıları (Us) ise % 96.66; yerli yapım damlatıcılara ilişkin ortalama yapım farklılığı katsayıları (Cv) % 2.89, damlama türdeşliği (EU) değerleri % 96.61, Christiansen yeknesaklık katsayıları (Cu) % 97.62 ve istatistiksel üniformluk katsayıları (Us) ise % 97.11 olarak bulunmuştur.
This research was conducted to determine the effects of local and foreign drippers that were manufactured using similar or same technologies and broadly used in Turkey, on irrigation performance. As a result, coefficient of manufacturing variation (Cv) was 3.33%, emission uniformity (EU) was 96.04%, Christiansen uniformity coefficient (Cu) was 97.41% and statistical uniformity coefficient (Us) was 96.66% for foreign manufactured drippers; coefficient of manufacturing variation (Cv) was 2.89%, emission uniformity (EU) was 96.61%, Christiansen uniformity coefficient (Cu) was 97.62% and statistical uniformity coefficient (Us) was 97.11% for local manufactured drippers.
Description: Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Muharrem Yetiş Yavuz'un danışmanlığında Gökhan Çamoğlu tarafından hazırlanan "Farklı yapımcı ve yapım özelliklerine sahip damlatıcılarda eş su dağılımının incelenmesi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154010
http://hdl.handle.net/11452/2725
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_16.pdf144.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons