Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2723
Title: Sayısal yükseklik modelinden yararlanılarak bazı havza karakteristiklerinin belirlenmesi: Bursa Karacabey İnkaya göleti havzası örneği
Other Titles: Determining of some basin characteristics from digital elavetion model: a case study on the Bursa- Karacabey- Inkaya small earth dam’s basin
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Aslan, Ş. Tülin Akkaya
Gündoğdu, Kemal Sulhi
Demir, A. Osman
Keywords: Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
Sayısal yükseklik modelleri (SYM)
Drenaj ağı
Havza sınırı
Geographical information systems (GIS)
Digital elevation model (DEM)
Drainage network
Basin boundary
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Abstract: Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki(CBS) gelişmelere bağlı olarak Sayısal Yükseklik Modellerinin(SYM) çeşitli alanlar için oluşturulması ve kullanımı daha da kolaylaşmıştır. Sayısal yükseklik modelleri arazi analizler ve diğer 3 boyutlu uygulamalar için genel bir veri kaynağıdır. Havza alanı, alt havza alanları, su akış yönleri, drenaj ağları vb.. havza karakteristikleri SYM’den kolaylıkla elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, Arc-Info Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı kullanılarak sayısal yükseklik modelinden bazı havza karakteristiklerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak, Bursa-Karacabey İnkaya Gölet Havzası seçilmiştir.
Digital Elavation Model(DEM) has been easily created and used for many areas depending upon the development in Geographical Information Sysytem(GIS) technoogy. DEM is main data source for the spatial analysis and 3-D applications. Some basin characteristics such as water-basin area, its sub-basin areas, water flow direction, drainage network and etc. can be determined from DEM. In this study, it is aimed at to present a metod which has been used to extract basin characteristic from DEM through GIS techniques. BursaKaracabey- Inkaya Small Earth Dam’s basin area is taken as case study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154009
http://hdl.handle.net/11452/2723
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_15.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons