Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2722
Title: Kimi kaba yemlerin koyun ve keçilerde in-vitro sindirilebilirliklerinin mukayesesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A comparative study on in-vitro digestibility of some roughages in sheeps and goats
Authors: Uludağ Üniversitesi/Karacabey Meslek Yüksekokulu.
Değirmencioğlu, Taşkın
Keywords: In-vitro gaz üretim tekniği
Koyun ve keçi
Kaba yem
In-vitro gas production tecnigue
Sheep and goat
Roughages
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Değirmencioğlu, T. (2004). "Kimi kaba yemlerin koyun ve keçilerde in-vitro sindirilebilirliklerinin mukayesesi üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 157-165.
Abstract: Bu çalışma, kaba yemlerin koyun ve keçilerde in-vitro sindirilebilirliklerini mukayese etmek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın yem materyalini Bursa bölgesinde üretilen 4 adet yem oluşturmuştur. Araştırmada in vitro yöntem olarak gaz üretim tekniği kullanılmıştır. Rumen sıvıları 3 baş Kıvırcık Toklu ve 3 baş Saanen Tekeden alınmıştır. Keçilerde buğday samanı, mercimek samanı ve mısır silajının gaz üretim tekniğiyle saptanan gaz üretim hacimleri, koyunlarda saptanan değerlerden daha yüksek bulunmuştur (p<0.01). Ancak, yonca kuru otunun gaz hacimleri her iki türde de benzerlik göstermiştir.
This study has done to comparative of in-vitro digestibilities of some roughages for the sheeps and goats. Four samples of roughages which have produced in Bursa was used for the research of the roughages. Gas production tecnique was used as in-vitro system. The rumen liquids were taken by three heads Kıvırcık hoggets and three heads Saanen male goat. The gas volumes of the wheat straw, the lentil straw and the maize slage at the goats which have obtained by the gas production technigue were higher than the sheeps (p<0.01). However, it has been determined that gas volumes of hay of medicago sativa at the every two- type were similar.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154008
http://hdl.handle.net/11452/2722
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_14.pdf122.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons