Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/27195
Title: Disk hernisi ameliyatlarının komplikasyonlara ve rezidiv diskler
Other Titles: Complications of lumbar disc operations and residiv discs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Bekar, Ahmet
Dalgıç, Adem
Korfalı, Ender
Aksoy, Kaya
Cordan, Teoman
Doygun, Muammer
Keywords: Lomber disk hernisi
Komplikasyon
Residiv disk
Lumbar herni discal
Complication
Residiv disc
Issue Date: 13-Oct-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bekar, A. vd. (1994). "Disk hernisi ameliyatlarının komplikasyonlara ve rezidiv diskler". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(2-3), 137-140.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde 957 olgu lomber disk hernisi nedeniyle opere edilmiş ve bunların 716'sı çalışmamıza alınarak retrospektif olarak residiv disk ve komplikasyoları yönünden incelenmiştir. Olgulara operasyonda laminektomi, hemilaminektomi, laminatomi, diskektomi yapılmıştır. Komplikasyonlar yönünden incelendiğinde 20 olguda residiv disk hernisi, 21 olguda enfeksiyon, 4 olguda likör fistülü, 2 olguda kök amputasyonu, 2 olguda tromboflebit, 1 olguda sfinkter kusuru, 1 olguda epidural hematom, 1 olguda aort yaralanması tespit edilerek gerekli olanlar reopere edilmiştir. Postoperatif dönemde olgularımızın % 90 'ına ağrının geçtiği, %8.6'sında azaldığı, % 0.4'ünde ise geçmediği tespit edildi. Sonuçta: 1. Tanının doğru olarak konması ve endikasyonu olmayan olguların operasyonundan kaçınılması 2. Epidural skar dokusunun oluşumunun engellenmesi 3. Erken mobilizasyon ve günlük hayata dönüş lomber disk hernisi operasyonunun başarı şansını arttırmaktadır.
Between 1977 and 1993, a total of 957 patients were operated on for tumbar disc herniation at Uludağ University Medical Faculty 's Department of Neurosurgery and 716 of these patients were investigated retrospectively in this study. Laminectomy, hemilaminectomy, laminatomy and discectomy had been applied to the patients. We found that 20 patients had residiv disc herniation, 21 patients had infection, 4 patients had liquor fistülae, 2 patients had root amputation, 2 patients had trombophlebit, 1 patient had sphincter defect, 1 patient had epidural hematom, 1 patient had aorta injury. Those of the patients who needed il, were operated on. We determined that 90 % of pain was relieved, 8.6 % of pain was reduced, 0.4 % of pain continued during the postoperative period. In conclusion, to increase the chance of successful lumbar disc operations, it is imperative to: 1. Make a correct diagnosis and avoid unwarranted operations. 2. Prevent epidural scar tissue formation. 3. Have early mobilization and early return to healthy life.
Description: Bu çalışma, 1991 tarihinde Ürgüp[Türkiye]'de Ulusal Nöroşirürji Kongresi‘nde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/27195
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1994 Cilt 21 Sayı 2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_2-3_10.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons