Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2719
Title: Bursa koşullarında atdişi mısırda (zea mays indentata Sturt.) en uygun çiçek tozu verme zamanlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of beter pollination times on dent corn (zea mays indentata Sturt.) in Bursa condition
Authors: Duman, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Turgut, İlhan
Keywords: Atdişi mısır
Toz verme zamanı
Çiçek tozu
Tane tutma oranı
Dent corn
Pollination dates
Pollen
Development ratios
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duman, A. ve Turgut, İ. (2004). "Bursa koşullarında atdişi mısırda (zea mays indentata Sturt.) en uygun çiçek tozu verme zamanlarının belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 145-155.
Abstract: Atdişi mısırda en uygun çiçek tozu verme zamanlarının (gün ve saat) belirlenmesi amacıyla yapılan deneme, Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme alanında 2001 ve 2002 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada, koçan püskülü çıkışını izleyen 10 gün boyunca, her günde 4 ayrı saatte (Saat 08.00, 11.00, 14.00 ve 17.00) tozlama yapılmıştır. Araştırmada iki yıllık birleştirilmiş sonuçlar incelendiğinde, en yüksek tane tutma oranı koçan püsküllerinin görünmesinden 3 gün sonra yapılan toz verme işlemleri sonucunda % 93.0 değeri ile elde edilmiştir. Toz verme saatleri bakımından ise en yüksek tane tutma oranı saat 11.00 ve 08.00’de yapılan toz verme işlemlerinden % 52.7 ve % 50.6 değerleri ile elde edilmiştir.
This study was carried out to determine optimum pollination time (day and hour) on dent corn in Research and Application Center of Faculty of Agriculture of the Uludağ University in 2001-2002. Pollination were made in every day at different four hour (08:00, 11:00, 14:00 and 17:00) and during 10 days after silk emerging in this study. According to the results of two-years the highest filled seed percentage (% 93.0) was obtained from pollination in three day after silk emerging. The highest filled seed percentages as pollination hour were obtain at 11.00 and 08.00 (52.7 % and 50.6 %) respectively.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İlhan Turgut'un danışmanlığında Ahmet Duman tarafından hazırlanan "Bursa koşullarında bazı mısır varyete gruplarında en uygun tozlama zamanlarının belirlenmesi" adlı teze dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154007
http://hdl.handle.net/11452/2719
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_13.pdf129.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons