Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2718
Title: Sigorta pazarlaması ve tüketicinin bireysel emeklilik sistemine bakış açısını test etmeye yönelik bir araştırma
Other Titles: Insurance marketing and a research to assess consumer views towards to private pension system
Authors: Tokol, Tuncer
Çemberci, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Sigorta pazarlaması
Bireysel emeklilik sistemi
Insurance marketing
Private pension systems
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çemberci, M. (2007). Sigorta pazarlaması ve tüketicinin bireysel emeklilik sistemine bakış açısını test etmeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sürekli değişen ve gelişen dünyada Türkiye'de aynı değişime ayak uydurmaktadır. Bu değişen sektörlerden bir tanesi de sigorta sektörüdür. Türkiye dünya üzerinde ki sigorta sektöründeki yerini almaya çalışmaktadır. Bu süreç sigortanın pazarlanmasında bir takım kriterlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu kriterler çoğunlukla dağıtım kanalları ve yeni pazarlama uygulamalarıyla gelişmiştir. Zamanla sigorta ürünleri kendi içinde de bölümlere ayrılmıştır.Türkiye `de sigorta anlayışının başladığı zamandan beri kaza, nakliye, makine,mühendislik, doğal afetler ve hayat sigortaları sistemli bir şekilde ilerlemiştir. Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de emeklilik döneminde kişilerin geçimlerini rahat sağlayabilmeleri için ek bir gelir ihtiyaçları oluşmuştur. Türkiye'de de bunun için mevcut emeklilik sistemlerinin tamamlayıcısı olarak bireysel emeklilik sistemi gündeme gelmiştir. Tamamen devlet kontrolünde gerçekleşen bu sistem kişiye özel ve isteğe bağlıdır. Dünya üzerinde örnekleri bulunan bu sistemin ne kadar başarılı olacağı uzun vadeli bir yatırım olması nedeniyle zaman içerisinde görülecektir. Bu çalışmada bireysel emeklilik sisteminin mevcut sistemlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Taban olarak farklı bir sigorta çeşidi olması nedeniyle sektördeki yeri incelenmiştir. Yapılan anketle de belirli gelir gruplarına sahip kişilerin bireysel emekliğe bakışı incelenmiştir.
Due to changes and improvements in the world, Turkey try to keep in step withthis change speed. In Turkey, one of the most unsteady areas is Insurance Sector.Turkey has tried to take his place in global insurance sector. This period help Turkey toform some insurance marketing criterion. Generally, this criterion has improved by newdistribution channels and new marketing applications. By the time, insurance producthas divided into several branches.Since the formation of insurance concept in Turkey, accident insurance,transportation policy, natural disaster insurance, machinery insurance and life insurancehas improved systematically. All over the world people need additional income for amore comfortable pension period. For this reason to bring a additional income, privatepension systems become a important part of existing pension systems. Private pensionsystems are completely optional and under control of government. There are a lot ofexamples of private pension systems in the world. Because of being a long- terminvestment, the success of these systems will be appeared in the future.In this study, private pension systems is comparing with existing systems. Becauseof having very different characteristic, its place has analyzed in sector. The last part ofstudy is composed of a survey .The aim of this research is to find out people opinionstowards to Private pension systems according to different income levels
URI: http://hdl.handle.net/11452/2718
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231199.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons