Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2712
Title: Mısırda (zea mays indentata Sturt.) kombinasyon yeteneği ve melez gücü üzerine araştırmalar
Other Titles: Investigations on combining ability and hybrid vigour In maize (zea mays indentata Sturt.)
Authors: Duman, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Turgut, İlhan
Keywords: Mısır kendilenmiş hatları
Line x tester
Genel ve özel kombinasyon yeteneği
Heterosis
Maize inbred lines
General and specific combining ability
Heterosis
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turgut, İ. ve Duman, A. (2004). "Mısırda (zea mays indentata Sturt.) kombinasyon yeteneği ve melez gücü üzerine araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 129-143.
Abstract: Bu araştırma, sekiz geççi ana hat ve üç baba test edici ile bunların 24 F1 meleziyle oluşturulan melez mısır populasyonunda genetik yapıyı incelemek, üstün genel uyum yeteneğine sahip anaçlar ile üstün özel uyum yeteneği etkisi gösteren melez kombinasyonları saptamak ve hibridlerin melez gücünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre genotipler ve melezler tüm karakterlerde önemli çıkmıştır. Kombinasyon yeteneği analizine göre, özel uyum yeteneği etkileri bitki boyu, koçan uzunluğu, koçanda tane sayısı, 1000 tane ağırlığı, koçan püskülü çıkış süresi ve tane veriminde önemli çıkmıştır. 10 nolu tester hattının (N-132) tane veriminde genel kombinasyon yeteneği yüksektir. CML 181 x N-132, CML 118 x TK-72, 104/2B x N-132, 101/1A x N-132, 108/1C x TK-72 melez kombinasyonları yüksek tane verimi vermişlerdir. CML 118 x TK-72 kombinasyonunun özel uyum yeteneği etkileri de yüksek bulunmuştur. Tane veriminde heterosis değerleri % 72.1 ile % 139.1 olarak saptanmıştır.
This research was carried out to investigation the genetic structure of the 24 F1 hybrid maize population established from eigth female lines with late-maturity and three male testers, to determine parents showing superior general ability (g.c.a.) and determine crosses showing superior specific combining ability (s.c.a.), and to evaluate the F1 hybrid vigor. According to the results, genotypes and crosses were significant for all the traits studied. Combining ability analysis showed that specific combining ability (s.c.a.) effects were significant for plant height, ear length, seed number per ear, 1000 seed weight, days to silking and grain yield. Tester line numbered as 10 (N-132) in grain yield showed better general combining abilities. CML 181 x N-132, CML 118 x TK-72, 104/2B x N-132, 101/1A x N-132 and 108/1C x TK-72. CML 118 x TK-72 combination had the highest s.c.a. Heterosis values varied between 72.1 % and 139.1 % in grain yield.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154006
http://hdl.handle.net/11452/2712
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_12.pdf162.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons