Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKüçükoğlu, Selçuk-
dc.contributor.authorKurtoğlu, Zübeyde-
dc.date.accessioned2019-12-10T07:21:49Z-
dc.date.available2019-12-10T07:21:49Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationKurtoğlu, Z. (2010). Bilateral diz osteoartritli hastalarda izokinetik, izometrik egzersiz programı ile izotonik + izometrik ev egzersiz programının denge, ağrı, kas kuvveti ve fonksiyonel kapasiteye etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2704-
dc.description.abstractBu çalışmada bilateral diz osteoartritli hastalarda izokinetik, izometrik, izometrik+izotonik ev egzersiz programının denge, ağrı, kas kuvveti ve fonksiyonel kapasiteye etkisini araştırmayı planladık.Yaşları 57 ile 59 arasında değişen toplam 59 diz osteoartritli hasta çalışmaya alındı. Hastalar üç gruba randomize edildi (Grup 1; İzometrik egzersiz grubu, Grup 2; İzokinetik egzersiz grubu, Grup 3; İzometrik+İzotonik ev egzersiz grubu). Egzersiz programındaki hastalara egzersizler haftada 5 gün 3 hafta boyunca uygulandı. Hastalar başlangıçta, tedavi sonrasında ve 3.ayda değerlendirildi. Ağrı değerlendirilmesi için Vizüel Analog Skala (VAS), fonksiyonların değerlendirilmesi için The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), statik denge için Technobody PK-200 denge platformu, dinamik denge için zamanlı ayağa kalkma ve yürüme testi, kas kuvvet ölçümü için izokinetik dinamometre kullanıldı. Tedavi sonrası sonuçlar tedavi öncesi ile karşılaştırıldı.Tedavi sonrasında üç grupda da düzelme saptandı. Bununla birlikte, fark skorları ve yüzde değişimleri açısından gruplar arasında yapılan karşılaştırmada, tedavi sonrası statik denge parametresinden göz açık sağa sola parametresinde (p=0.010) izometrik grup lehine, kas kuvvet ölçümlerinden 120°/sn izokinetik sağ ekstansör pik tork (p=0.004) ve 120°/sn izokinetik sol ekstansör pik tork değerinde (p=0.043) izokinetik grup lehine anlamlı farklılık saptandı. WOMAC, VAS, dinamik denge parametrelerinde gruplar arasında farklılık saptanmadı. 3.ay değerlendirmesinde gruplar arasında farklılık saptanmadı.Sonuç olarak diz OA'lı hastalarda egzersiz tedavisi ile hastaların ağrılarında azalma, dengelerinde düzelme, fonksiyonel kapasite ve kas güçlerinde artma saptanmıştır. Erken dönemde statik denge değişikliği için izometrik egzersiz, kas gücü artışı için izokinetik egzersiz tercih edilebilir. Fonksiyonel kapasite, ağrı, dinamik dengede ve uzun dönem sonuçlarda gruplar arasında farklılık saptanmadığı için ucuz olan, ekipman gerektirmeyen ev egzersiz programları tedavide tercih edilebilir.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to investigate the effects of isokinetic, isometric and isometric+isotonic home exercise programs on balance, pain, muscle strength and functional capacity in patients with bilateral knee osteoarthritis.A total of 59 patients with bilateral knee osteoarthritis aged between 57-59 years were included in the study. They were randomized into three groups (Group 1: isometric exercise group, Group 2: isokinetic exercise group, Group 3: isometric + isotonic home exercise group). All patients performed exercises 5 days a week for 3 weeks. All patients were assessed at baseline, after treatment and at 3 months. Visual Analog Scale (VAS) was used to evaluate the pain intensity, The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) was used to assess functional status, Technobody PK-200 balance platform was used to evaluate static balance, the timed up and go for dynamic balance and an isokinetic dynamometer was used to measure muscle strength. The post-treatment results were compared with baseline results.Improvement was noted in all three groups after treatment. Between-group comparison of change in scores and percent changes revealed that there was significant difference in favor of the isometric group in terms of open-eye mediolateral static balance (p=0.010) and in favor of the isokinetic group in terms of 120°/sn isokinetic right extensor peak torque (p=0.004) and 120°/sn isokinetic left extensor peak torque (p=0.043) after treatment. There were no significant differences between the treatment groups in terms of WOMAC, VAS and dynamic balance parameters. There were no significant differences between the groups at 3 months.In conclusion, we have found improvement in pain, balance, functional capacity and muscle strength as a result of exercise treatment in patients with bilateral knee osteoarthritis. Isometric exercise can be preferred for improving static balance in the early period and isokinetic exercise can be chosen for more muscle strength. As no difference was found between the groups in terms of functional capacity, pain, dynamic balance and long-term results, home exercise programs can be preferred since they are inexpensive and do not require any specific equipment.en_US
dc.format.extentV, 68 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiz osteoartrititr_TR
dc.subjectAğrıtr_TR
dc.subjectEgzersiztr_TR
dc.subjectDengetr_TR
dc.subjectKnee osteoarthritisen_US
dc.subjectPain exerciseen_US
dc.subjectBalanceen_US
dc.titleBilateral diz osteoartritli hastalarda izokinetik, izometrik egzersiz programı ile izotonik + izometrik ev egzersiz programının denge, ağrı, kas kuvveti ve fonksiyonel kapasiteye etkisinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison of the effects of isometric, isokinetic exercise program and isometric+isotonic home exercise program on balance, pain, muscle strength and functional capacity in patients with bilateral knee osteoarthritisen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307298.pdf495.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons