Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2701
Title: İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan toprakların ağır metal içerikleri
Other Titles: Contents of heavy metals in the lake İznik basin soils irrigated with various water resources
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Başar, Haluk
Gürel, Serhat
Katkat, A. Vahap
Keywords: İznik gölü
Ağır metal
Toprak
Kirlilik
Lake İznik
Heavy metal
Soil
Pollution
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başar, H. vd. (2004). "İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan toprakların ağır metal içerikleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 93-104.
Abstract: Bu çalışma, İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla yörede, artezyen, akarsu ve göl suyu ile sulanan ve sulanmayan toplam 40 bahçeden karma toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örneklerinin, toplam ve ekstrakte edilebilir ağır metal içerikleri yanında bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri de belirlenmiştir. Toplam ağır metal içeriklerine göre, toprakların 22 sinde izin verilebilir sınırların üzerinde Ni belirlenmiştir. Bununla birlikte, değişik su kaynaklarıyla sulanan topraklar arasında Ni içeriklerindeki değişimlerin anlamlı olmadığı görülmüştür. Ayrıca 8 toprakta Fe ve 1 toprakta Cu fazlalığı belirlenmiştir. DTPA + TEA ile ekstrakte edilebilir Zn içeriğinin 15 toprakta yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Toplam ağır metal içeriklerinde olduğu gibi ekstrakte edilebilir ağır metal içeriklerinin de değişik su kaynaklarıyla sulanan topraklarla değişimlerinin önemli olmadığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; değişik su kaynakları ile yapılan sulamaların toprakların ağır metal içerikleri üzerinde etkili olmadığı düşünülmektedir.
This research was performed to determine heavy metal contents of the soils irrigated with different water resources around the lake İznik. For this purpose, soil samples were collected from 40 cultivated land irrigated with the lake water, shallow well, small rivers and non irrigated ones. Beside contents of total and extractable heavy metals, some physical and chemical properties were determined in the soil samples. The results obtained showed that, the total Ni contents of the 15 soils were found above the tolerable limits. Meanwhile, variations of Ni concentrations in the soils irrigated with different water resources were not meaningful. The total Fe levels of the 8 soils and the total Cu level of only 1 soil were found in the excess concentrations. Levels of the extractable Zn contents in the 15 soils were found lower than the sufficiency ranges. There was no significant difference among the different water resources on the contents of the extractable heavy metals in the soils as being similar to the total heavy metals levels. As a result, it seemed that irrigation with the various water resources have not got any effect on the contents of the heavy metals in the experiment soils.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154003
http://hdl.handle.net/11452/2701
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_9.pdf146.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons