Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 686
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Vergi mahremiyetini ihlal suçu ve değerlendirilmesiŞenyüz, Doğan; Taş, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2007-09-24Vakfikebi̇r'de sosyal ve di̇ni̇ yapıKurt, Abdurrahman; Topkara, Adem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Di̇n Bi̇li̇mleri̇ Anabi̇li̇m Dalı/Di̇n Sosyoloji̇si̇ Bi̇li̇m Dalı.
2020-07-28Çalışma belleği kapasitesi ve bilişsel yükün mantıksal-deneyimsel bilgi işlemleme ve karar verme üzerindeki etkisiAlıcı, Tevfik; Çepelioğullar, Nilgün; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Deneysel Psikoloji Bilim Dalı.
2007-10-17Arap dilinde Ta'rîb olgusu açısından Garîbu'l-Kur'ânAyyıldız, Erol; Acar, Ömer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
20071970-2005 yılları arasında yazılan sosyal içerikli çocuk romanlarımızda aileCemiloğlu, Mustafa; İşyar, Nilüfer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2007John Dewey'in pragmatik politik düşüncesi ve politikada pratik meşruiyet sorunuErtürk, Hasan; Eker, Semih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı.
2007-05-03Türkiye'de düzenleyici sürecin politik iktisadıŞahin, Hüseyin; Çetin, Tamer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Teorisi Bilim Dalı.
2007Kentiçi ulaşım sonucu oluşan negatif dışsallıklar ve önleme yollarıŞenyüz, Doğan; Benk, Serkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
2020-07-02Çevrimiçi ortamda gruplar arası temas kurmanın dış gruba yönelik tutumlara ve kolektif eyleme etkileriTosun, Leman Pınar; Eniç, Deniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2007-09-05Vergi̇ tekni̇ği̇ açısından gümrük vergi̇si̇ni̇n değerlendirilmesi.Taş, Metin; Tuncer, Denizhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2007Küreselleşme süreci̇nde kentlerde mekansal, sosyal ve kültürel değişim: Bursa örneği.Ertürk, Hasan; Tosun, Elif Karakurt; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2007İlköğreti̇m altıncı sınıf öğrenci̇leri̇ni̇n fen bi̇lgi̇si̇ dersi̇nde veri̇len bi̇yoloji̇ bi̇lgi̇leri̇ni̇ kullanma ve günlük yaşamla i̇li̇şki̇lendi̇rme düzeyleri̇Özkan, Muhlis; Göçmençelebi, Şirin İlkörücü; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı.
2007Sosyal bir fenomen olarak dilin belirsizliğiArslan, Hüsamettin; Demir, Gökhan Yavuz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
2020-07-21Türkiye'nin enerji güvenliği bağlamında Irak ve Kürdistan bölgesel yönetimi ile ilişkiler (2003-2019)Yılmaz, Muzaffer Ercan; Tümen, Nazlı; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
2020-08-04Kimlik yönetim stratejilerinin grup üyeliği kaynaklı belirleyicileriKuşdil, M. Ersin; Akdoğan, Nuri; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2020-06-30Selefiliğin ortaya çıkışı ve bölgesel etkileriYediyıldız, Asım Mustafa; Kocaoğlu, Cânip; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
2020-05-21Çalışma hayatında anneliğin dönüşümü: Bursa ölçeğinde çalışan anneler üzerine bir uygulama araştırmasıZencirkıran, Memet; Kılıç, Eda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
2020Hulefâ-i Râşidîn döneminin İslam tarihinde belirleyici rolü (Hz. Ebû Bekir dönemi)Oruçoğlu, İlhami; Grabus, Merzuk; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-6958-8664
2020Kadın sağlığının sosyo-kültürel belirleyicileri: Zimbabve'de 15–49 yaş grubundaki anne adaylarının doğum ve sağlık hizmetleri süreçlerinin incelenmesiKeskin, Enes Battal; Musizvingoza, Ronald; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-0313-5907
2020Ken'ân Rifâî: Hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışıKartal, Abdullah; Kafadar, Cemal; Yalçınkaya, Arzu Eylül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 686