Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 887
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-07-04Web tabanlı uzaktan eğitim ile verilen bağlama dersinin konservatuvar lisans düzeyi bağlama dersi kazanımlarına etkisiAtalay, Mustafa Aydın; Dizdar, Bilal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-1074-6669
2022-09-16Anadili Arapça olmayanlara Arap dili öğretiminde dinleme becerisinin rolüKavak, Fadime; Alalı, Almuttasm; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-5321-3435
2022-07-20İstanbul Sultan ve Paşa Camilerinde kubbe yazılarıGülgen, Hicabi; Öztürk, İsmail; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk-İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-7672-7431
2022-09-26Kentlileşme sürecinde sosyo-kültürel ve dini değişme: Bursa Belenören köylüleri örneğiKurt, Abdurrahman; Sağlam, Muhammet Talha; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.; 0000-0002-8436-069X
2022-07-29İttifak parametreleri çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkileri'nin Obama ve Trump dönemleri bağlamında karşılaştırmalı bir analiziÖzdal, Barış; Deniz, Yıldırım; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.; 0000-0002-3297-4227
2022-06-30Manevi danışmanlığın felsefi temelleriÇetin, İsmail; Koç, Mustafa; Güvenç, Emel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.; 0000-0003-2885-7826
2022-06-14Frege'nin gönderge teorisi ile Gelenbevi'nin delâlet teorisi arasında bir karşılaştırmaÇetin, İsmail; Özel, Elif; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Mantık Bilim Dalı.; 0000-0003-4185-7089
2022-06-14Modern sübjektivite metafiziği bağlamında Kant'ta adaletin imkânıKüçükalp, Kasım; Düzgün, Oğuz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-7663-2712
2021-12-28Abdürrezzâk Kâşânî ve tasavvufî görüşleriÇift, Salih; Gültaş, Serhat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.; 0000-0002-4058-750X
2022-06-27Değer yıkıcı bir duygu olarak haset psikolojisi üzerine bir araştırmaGürses, İbrahim; İrk, Esra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.; 0000-0002-06079210
2022-07-18Klasik ve modern fıkıh düşüncesinde makâsıd içtihadının ilke ve sınırlarıKaya, Ali; Bulutlu, Yusuf; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0003-0810-8879
2022-07-25Örgütlerde kalıp yargıların engelli çalışanlara yönelik kapsayıcı davranışlara etkisi: Hava taşımacılığı sektöründe bir araştırmaAltıntaş, Füsun Çınar; Vural, Selvi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.; 0000-0002-3245-8599
2022-08-02Uluslararası hukukun kuvvet kullanılmaksızın cebrîliğiReçber, Sercan; Ünyılmaz, Habip; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Milletlerarası Hukuk Bilim Dalı.; 0000-0003-1185-3626
2022-09-22İsmâilîliğin yeni Eflâtuncu dönüşümü: Ebû Ya'kub es-Sicistânî örneğiKaradaş, Cağfer; Sansarkan, Yusuf; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-8010-4173
2022-08-18Osmanlı dönemi popüler tasavvuf eserlerinde vahdet-i vücûdÇift, Salih; Kara, Yusuf Bilal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.; 0000-0002-8386-2030
2022-08-09Vakıfların İslam iktisadının gelişmesindeki etkisiKaya, Ali; Jaber, Lobna; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0003-2343-5683
2022-07-27Ortodokslukta sakramentler: Makedon Ortodoks Kilisesi örneğiTarakcı, Muhammet; Amedov, Şenol; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-5757-7834
2022-08-09Fukahânın kadın tasavvurunun ictihadî hükümlere yansımasıKaya, Ali; Duman, Vildan Sali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0002-2930-218X
2022-08-22Vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinde devlet kapasitesinin rolüSelen, Ufuk; Tabar, Çağlayan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali İktisat Bilim Dalı.; 0000-0003-4389-7658
2022-09-05Cemâlüddîn el-Kâsımî ve Mehâsinü't-Te'vîl'inde Kur'ân'ı yorumlama yöntemiKiraz, Celil; Yazar, Samed; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0002-9046-0160
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 887