Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2694
Title: Farklı tip buruşmazlık etkisi sağlayan kimyasalların boyanmış viskon dokuma kumaşın özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of different type chemical effect of providing wrinkle on fabric properties of dyed viscose woven fabric
Authors: Orhan, Mehmet
Zinetbaş, Gizem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Buruşmazlık
Çapraz bağlayıcı
Viskon
Kumaş özellikleri
Crease resistance
Cross linker
Viscose
Fabric properties
Issue Date: 8-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zinetbaş, G. (2015). Farklı tip buruşmazlık etkisi sağlayan kimyasalların boyanmış viskon dokuma kumaşın özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, boyalı viskon dokuma kumaşa farklı tip çapraz bağlayıcılar ile buruşmazlık bitim işlemi uygulandıktan sonra kumaş özelliklerindeki değişimler incelenmiş ve reçete optimizasyonu araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar, piyasada yer alan farklı tipte çapraz bağlayıcılar kullanarak emdirme yöntemi yardımıyla viskon kumaşa buruşmazlık özelliğinin kazandırılması ve işlemler sonrası renk, kopma ve yırtılma mukavemeti gibi performans özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi adımlarından oluşmaktadır. Denemeler sonrası viskon yüzeylerin buruşmazlık özellikleri, işlem uygulanmamış (ham) yüzeyler ile karşılaştırılmıştır.Çalışma sonuçları, çapraz bağlayıcılar ile yapılan uygulamaların kumaşların buruşmazlık özellikleri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Özellikle farklı tipte çapraz bağlayıcı kimyasal maddelerin kullanımı, karşılaştırma yapılması açısından çeşitli kazanımlar sunmaktadır.
In this study, after the dyed viscose woven fabrics with different types of cross linkers wrinkle finishing process is applied have been examined and it was investigated the changes in fabric properties optimization.In experimental studies, using cross linkers of different types in the market to gain the viscose fabric wrinkle feature with the help of impregnation process and post-process color, consists of examining the changes in performance properties such as tensile and tear strength of the steps.Trials after wrinkle properties of viscose surface, the process is not applied (crude) was compared with surfaces.The study results showed that the effect on wrinkle propertiesof the fabric treatment with cross linkers. Especially the use of different types of cross linking chemicals, offers several benefits in terms of comparisons.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2694
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406512.pdf5.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons