Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2691
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-12-10T07:07:29Z-
dc.date.available2019-12-10T07:07:29Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationKöseoğlu, M. ve Gündoğdu, K. S. (2004). "Arazi toplulaştırma planlama çalışmalarında uzaktan algılama tekniklerinden yararlanma olanakları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 45-56.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153999-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2691-
dc.descriptionUludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kemal Sulhi Gündoğdu danışmanlığında Müge Köseoğlu tarafından hazırlanan "Arazi toplulaştırma planlama çalışmalarında uzaktan algılama tekniklerinden yararlanma olanakları" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBirçok ülkede tarım alanlarında, üretim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, böylelikle verimin arttırılması, buna bağlı olarak ürün alma sürekliliğinin sağlanması amacıyla arazi toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Arazi toplulaştırma projelerinin kısa zamanda hayata geçirilebilmesi, planlama çalışmaları aşamasında gerekli olan verilerin, kısa sürede ve doğru bir biçimde elde edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Bu çalışmada, arazi toplulaştırması çalışmalarının önemli aşamalarından birini oluşturan planlama çalışmalarının yürütülmesinde gereksinim duyulan planlama verilerinin, uzaktan algılama teknikleriyle elde edilebilirliği araştırılmıştır. Çalışma, Bursa-Karacabey İlçesi, Eskisarıbey – Yenisarıbey – Ortasarıbey ve Sazlıca köylerinde yürütülmüş ve örnek alanı kapsayan 06.08.1998 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüsü kullanılmıştır. Planlama verilerinin uydu görüntüsü üzerinde belirlenebilmesi için ERDASImagine görüntü işleme programında gözle yorumlama, kontrollü sınıflandırma ve kontrolsüz sınıflandırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, arazi toplulaştırması planlama verisi olarak arazi kullanım durumu, yerleşim yerleri ve sabit tesisler, ana sulama ve drenaj kanalları ile ana yollar uydu görüntüsü üzerinden belirlenebilmiş, buna karşın arazi parçalılığı ve parselasyon durumuna ilişkin bilgiler uydu görüntüsü üzerinden belirlenememiştir.tr_TR
dc.description.abstractLand consolidation studies are being carried out in most country of the world for increase productivity and provide sustainable production. Putting into practice of land consolidation projects as soon as possible is depend on the collecting and processing the data required for planning stage in a short time and properly. In this study, it is tried to find out whether planning data required in planning studies which is one of most important phase of land consolidation studies can be obtained using remote sensing techniques. Study were carried out in Eskisarıbey, Yenisarıbey, Ortasarıbey and Sazlıca village of BursaKaracabey district and Landsat 5 TM satellite image in 06.08.1998 was used to carry out the study. To find out the planning data from satellite image, supervised and unsupervised classification and interpretation methods were used in ERDAS-Imagine software. As a result of study, satellite images were used to determine existing land use, settlements and fixed buildings, main irrigation and drainage canals and main roads as land consolidation planning data, on the other hand, information about land segmentation and parcellation could not be identified by images.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectArazi toplulaştırmasıtr_TR
dc.subjectPlanlama çalışmasıtr_TR
dc.subjectCoğrafi bilgi sistemi (CBS)tr_TR
dc.subjectUzaktan algılamatr_TR
dc.subjectLand consolidationen_US
dc.subjectPlanning stageen_US
dc.subjectGeographical information systems (GIS)en_US
dc.subjectRemote sensingen_US
dc.titleArazi toplulaştırma planlama çalışmalarında uzaktan algılama tekniklerinden yararlanma olanaklarıtr_TR
dc.title.alternativeUsing possibilities of remote sensing technics in land consolidation planning stageen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage45tr_TR
dc.identifier.endpage56tr_TR
dc.identifier.volume18tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorKöseoğlu, Müge-
dc.contributor.buuauthorGündoğdu, Kemal Sulhi-
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_5.pdf252.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons