Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2691
Başlık: Arazi toplulaştırma planlama çalışmalarında uzaktan algılama tekniklerinden yararlanma olanakları
Diğer Başlıklar: Using possibilities of remote sensing technics in land consolidation planning stage
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Köseoğlu, Müge
Gündoğdu, Kemal Sulhi
Anahtar kelimeler: Arazi toplulaştırması
Planlama çalışması
Coğrafi bilgi sistemi (CBS)
Uzaktan algılama
Land consolidation
Planning stage
Geographical information systems (GIS)
Remote sensing
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Köseoğlu, M. ve Gündoğdu, K. S. (2004). "Arazi toplulaştırma planlama çalışmalarında uzaktan algılama tekniklerinden yararlanma olanakları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 45-56.
Özet: Birçok ülkede tarım alanlarında, üretim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, böylelikle verimin arttırılması, buna bağlı olarak ürün alma sürekliliğinin sağlanması amacıyla arazi toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Arazi toplulaştırma projelerinin kısa zamanda hayata geçirilebilmesi, planlama çalışmaları aşamasında gerekli olan verilerin, kısa sürede ve doğru bir biçimde elde edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Bu çalışmada, arazi toplulaştırması çalışmalarının önemli aşamalarından birini oluşturan planlama çalışmalarının yürütülmesinde gereksinim duyulan planlama verilerinin, uzaktan algılama teknikleriyle elde edilebilirliği araştırılmıştır. Çalışma, Bursa-Karacabey İlçesi, Eskisarıbey – Yenisarıbey – Ortasarıbey ve Sazlıca köylerinde yürütülmüş ve örnek alanı kapsayan 06.08.1998 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüsü kullanılmıştır. Planlama verilerinin uydu görüntüsü üzerinde belirlenebilmesi için ERDASImagine görüntü işleme programında gözle yorumlama, kontrollü sınıflandırma ve kontrolsüz sınıflandırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, arazi toplulaştırması planlama verisi olarak arazi kullanım durumu, yerleşim yerleri ve sabit tesisler, ana sulama ve drenaj kanalları ile ana yollar uydu görüntüsü üzerinden belirlenebilmiş, buna karşın arazi parçalılığı ve parselasyon durumuna ilişkin bilgiler uydu görüntüsü üzerinden belirlenememiştir.
Land consolidation studies are being carried out in most country of the world for increase productivity and provide sustainable production. Putting into practice of land consolidation projects as soon as possible is depend on the collecting and processing the data required for planning stage in a short time and properly. In this study, it is tried to find out whether planning data required in planning studies which is one of most important phase of land consolidation studies can be obtained using remote sensing techniques. Study were carried out in Eskisarıbey, Yenisarıbey, Ortasarıbey and Sazlıca village of BursaKaracabey district and Landsat 5 TM satellite image in 06.08.1998 was used to carry out the study. To find out the planning data from satellite image, supervised and unsupervised classification and interpretation methods were used in ERDAS-Imagine software. As a result of study, satellite images were used to determine existing land use, settlements and fixed buildings, main irrigation and drainage canals and main roads as land consolidation planning data, on the other hand, information about land segmentation and parcellation could not be identified by images.
Açıklama: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kemal Sulhi Gündoğdu danışmanlığında Müge Köseoğlu tarafından hazırlanan "Arazi toplulaştırma planlama çalışmalarında uzaktan algılama tekniklerinden yararlanma olanakları" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153999
http://hdl.handle.net/11452/2691
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 18 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
18_1_5.pdf252.05 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons