Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26839
Title: Akut karın sendromunun tanısında parasentezin yeri
Other Titles: Paracentesis in the diagnosis of acute abdomen
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Küçükel, Ahmet
Çetinkaya, Çetin
Güler, Nezih
Devranoğlu, Muammer
Keywords: Akut karın sendromu
Paracentesis
Parasentez
Acute abdomen diagnosis
Issue Date: 1979
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Küçükel, A. vd. (1979). "Akut karın sendromunun tanısında parasentezin yeri". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1-2-3), 35-37.
Abstract: 1977 Nisan-1979 Mart ayları arasında kliniğimizde akut karın tanısıyla ameliyat edilen hastalardan parasentez yapılanların dosyalan toplanmış ve retrospektif olarak incelenmiştir. Bu tür vakalarda tanıda parasentezin önemi kaynak verileri ile tartışılmıştır.
Patients operated on for acute abdomen, during April 1977 through March 1979, were re-evaluated for the results of paracentesis, performed for diagnosis the role of paracentesis is discussed in general.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26839
Appears in Collections:1979 Cilt 6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1-2-3_6.pdf620.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons