Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26810
Title: Beyin damar hastalıklarında risk faktörleri ve prognoza etkileri
Other Titles: The risk factors of CVA and the effect on the prognosis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Bora, İbrahim
Balkır, Nihat
Oğul, Erhan
Sadıkoğlu, Sadık
Tokat, Eren
Uçkunkaya, Çiğdem
Bakar, Mustafa
Keywords: Beyin damar hastalıkları
Risk faktörleri
Prognoz
Prognosis
Risk factors
Cerebrovascular diseases
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bora, İ. vd. (1988). ''Beyin damar hastalıklarında risk faktörleri ve prognoza etkileri''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 107-114.
Abstract: Beyin damar hastalıklarının (BDH) oluşumunda hipertansiyon, kardiopati, diabet, sigara, oral kontraseptifler, obezite, polisitemi, hiperlipidemi, gebelik gibi çeşitli risk faktörleri rol oynamaktadır. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinde 1985· 1986 yılları arasında yatırılarak tetkik ve tedavi edilen 320 CVA 'lı hastada risk faktörleri araştırılmış ve klinik tablonun gidişi ile risk faktörleri arasındaki korelasyon incelenmiştir. Bu konuda hipertansiyon, kardiopati, diabet, hiperlipidemi ve obezitenin ön planlara çıktığı gözlenmiştir. Bu noktadan hareket ile bu risk faktörlerinden kaçınılarak BDH profilaksisi yapılabileceği düşüncesine varılmıştır.
Many risk factors as hypertension, cardiopathy, diabetes mellitus, hyperlipidemia, smoking, alcohol ingestion, obesity, polisitemia and oral contraceptive pills are listed the etiopatlıogenesis of CVA. We investigated the risk factors in 320 CV.4 patients who were hospitalized in the department of Neurology, Faculty of Medicine Uludağ University during 1985-1986 years and we sought the correlation between the clinical findings and the risk factors. At the end we have found that hypertension, cardiopathy, diabetes mellitus, hyperlipidemia and obesity are the most striking risk factors among the others. As a result of this observation in the prophylaxis of CVA these risk factors must be looked after care carefully.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26810
Appears in Collections:1988 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_16.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons