Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26680
Title: Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey
Other Titles: Bir yem fabrikası tarafındanTürkiye'de üretilen yem ve yem hammaddelerinde çeşitli mikotoksinlerin miktarlarının belirlenmesi
Authors: Uludaǧ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı.
Uludaǧ Üniversitesi/Saǧlik Bilimleri Enstitüsü.
Uludaǧ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
0000-0002-5399-2395
Oruç, Hasan Hüseyin
Sorucu, Ali
Türkmen, İbrahim İsmet
Arslan, Erdem
AAI-2212-2021
55944769400
55236493200
6701855392
55236738400
Keywords: Veterinary sciences
Feedstuffs
Feed
Feed manufacturer
Mycotoxin levels
Multiple mycotoxin
Aflatoxin
Fumonisin
Silage
Bursa
Animalia
Bos
Yem hammaddesi
Yem
Yem fabrikası
Mikotoksin düzeyleri
Multiple mikotoksin
Issue Date: 2012
Publisher: Kafkas Üniversitesi
Citation: Oruç, H. H. vd. (2012). "Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(4), 633-638.
Abstract: The aim of this study was to determine aflatoxin B, (AFB(1)), T-2 toxin, fumonisin, deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEN) levels in various feedstuffs (local and imported feed materials) and feed produced in a feed manufacturer. In addition, aflatoxin M-1 (AFM(1)) levels were determined in raw cow milks (n = 24) collected from 10 certain dairy cattle farms. The samples consisted of dairy cattle (n = 26), fattening (n = 4), and calf starter (n = 4) feed, as well as feedstuffs (n = 40). All of the samples were analysed by ELISA. In the analysed samples, the incidence of AFB(1), AFM(1) and T-2 toxins, fumonisin, DON and ZEN were 100%, 80%, 75% and 33%, respectively. The results of this study in feedstuffs and feed revealed that the mycotoxin levels were lower than the mycotoxin limits of the European Union (EU) and Turkey. In previous studies, high concentrations of mycotoxins, especially AFB(1) and AFM(1), were identified in feedstuffs, feeds and milk in Turkey. In contrast, the mycotoxin levels in the current study were lower than that from the previous studies. The mycotoxin concentrations in imported feed materials (except fumonisin) were lower than those in feed materials obtained from Turkey. The results of this study indicate that the mean mycotoxin levels in feedstuff and feeds do not cause toxic effects in animals, and humans for AFM(1).
Bu çalışmanın amacı bir yem fabrikası tarafından üretilen yemlerde ve çeşitli yem hammaddelerinde (yerli ve ithal) aflatoksin B1 (AFB1), T-2 toksin, fumonisin, deoksinivalenol (DON) ve zearalenone (ZEN) düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca, seçilen 10 farklı süt işletmesinden toplanan inek sütlerinde (n = 24) aflatoksin M1 (AFM1) miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Numuneler, süt yemi (n = 26), besi yemi (n = 4) ve buzağı başlangıç yemi (n = 4), ile yem hammaddelerinden (n = 40) oluşmaktadır. Mikotoksin miktarları ELISA ile analiz edildi. Mikotoksinlerin tespit edilme oranı AFB1, AFM1 ve T-2 toksin, fumonisin, DON ve ZEN için sırasıyla %100, %80, %75 ve %33’tür. Yem ve yem hammaddelerinde bulduğumuz mikotoksin miktarlarının Türkiye ve Avrupa Birliği’nde uygulanan limitlerin altında olduğu görüldü. Türkiye’de süt, yem ve yem hammaddelerinde daha önce yapılan çalışmalarda özellikle AFB1 ve AFM1 limitlerin üzerinde tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları benzer olan önceki çalışmaların sonuçlarının aksine daha düşüktür. İthal yem hammaddeleri Türkiye’den sağlanan yem hammaddelerinden (fumonisin hariç) daha düşük miktarlarda mikotoksin içermektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, yem ve hammaddelerindeki ortalama mikotoksin düzeylerinin hayvan sağlığı; sütlerdeki AFM1 miktarlarının da insan sağlığı açısından toksik bir etkiye neden olamayacağı görüldü.
URI: http://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_1152.pdf
http://hdl.handle.net/11452/26680
ISSN: 1300-6045
1309-2251
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oruç_vd_2012.pdf552.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons