Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2668
Title: Biçim yükseklikleri ve azot dozlarının manda otu [buchloe dactyloides (NUTT) engelm]'nun çim kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of mowing heighs and nitrogen doses on turfgrass quality of buffalograss [buchloe dactyloides (NUTT) engelm]
Authors: Bilgili, Uğur
Balcı, Şerife
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Manda otu
Azot dozu
Biçim yüksekliği
Buffalograss
Nitrogen doses
Mowing heights
Issue Date: 25-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balcı, Ş. (2012). Biçim yükseklikleri ve azot dozlarının manda otu [buchloe dactyloides (NUTT) engelm]'nun çim kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma manda otunda biçim yükseklikleri ve azot dozlarının; çim rengi, çim kalitesi ve kuru ot verimi üzerine etkilerini belirlemek ve ülkemiz için yeni bir tür olan bu bitkinin tarımı ile ilgili bazı ilkeleri ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür.Deneme, 10.06.2011 tarihinde, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Çim Deneme Alanı'nda daha önceden tesis edilmiş olan, 4 yıllık manda otu alanında kurulmuştur. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanan bu denemede manda otunun `Cody' çeşidi kullanılmıştır. Denemede ana parsellere biçim yükseklikleri (2,5 ,5,0 ,7,5 cm), alt parsellere ise azot dozları (0, 25, 50, 100, 200 kg/ha) yerleştirilmiştir.Sonuçlara göre; biçim yükseklikleri, manda otunun renk ve kalite değerleri üzerine önemli etkilerde bulunmamış, azot dozları ise sınırlı düzeyde etkide bulunmuştur. Biçim yükseklikleri ve azot dozları uygulamalarından en çok etkilenen komponent kuru ot verimi olmuştur. En yüksek kuru ot verimini 2,5 cm biçim yüksekliği verirken en düşük kuru ot verimini 7,5 cm biçim yüksekliği vermiştir. Uygulanan azot dozlarından 100 kg/ha azot dozu renk, kalite ve kuru ot verimini önemli ölçüde artırmıştır.
The objectives of the present study were to determine the effects of the mowing heights and nitrogen doses on plant growing and turf quality of buffalograss [Buchloe dactyloides (Nutt) Engelm] and also to put forth some principles for management of its which is a new variety for our country.The study was conducted on experimental turfgrass plots at the Uludag University Agricultural Faculty in four years old established field on 10.06.2011. The study was conducted in a split-plot randomized block design with three replications, and used buffalograss, cv. Cody. In this study, three different mowing heights (2,5 , 5,0 , 7,5 cm) were used as main plots and five nitrogen doses (0, 25, 50, 100, 200 kg/ha) randomized as subplots.According to the results, the effects of mowing were not have a significant impact on values of turf color and quality of buffalograss, however, nitrogen was showed limited effects. Clipping yields were effected by mowing heights and nitrogen doses. The 2,5 cm mowing height showed the highest clipping yield, while the 7,5 cm mowing height showed the lowest. 100 kg/ha nitrogen dose increased the turf color, quality and clipping yield.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2668
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
316958.pdf462.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons