Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2663
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKanık, Mehmet-
dc.contributor.advisorDemir, Cevdet-
dc.contributor.advisorBecerir, Behçet-
dc.contributor.authorSelçuk, Efsun-
dc.date.accessioned2019-12-10T06:05:50Z-
dc.date.available2019-12-10T06:05:50Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationSelçuk, E. (2009). Ink jet baskıda kumaşa uygulanan ön işlemlerin baskı kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2663-
dc.description.abstractBu çalışmada, %100 pamuklu kumaş üzerine farklı oranlarda soda, sodyumbikarbonat, üre ve alginat miktarları kullanılarak farklı ön işlem reçeteleri uygulanmış, her bir reçeteye, özel olarak seçilen desen, belirli parametrelerle ink jet baskı makinesinde basılarak, bu kimyasalların renk kalitesi üzerine etkisini inceleyen deneysel bir çalışma sunulmuştur.Aynı çalışmada, kıvamlaştırıcı cinsinin renk verimi üzerine etkisi de araştırılmıştır. Sonuçlar, özel spektrofotometrede ölçülen ön ve arka K/S değerleri sayesinde renk verimi, arkaya geçiş derecesi, kontür netliği ve haslık değerleri bazında değerlendirilmiştir.Çalışma sonunda, kullanılan kimyasallardan maksimum renk verimi sağlayan konsantrasyonlarla, reaktif baskı için kullanılabilecek optimum bir reçete belirlenmiştir. Alginat konsantrasyonunundaki artışın, arkaya geçiş derecesinde azalmaya neden olduğu, buna bağlı olarak da renk veriminin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca üre ve alginat miktarlarındaki artışın, kontur netliği üzerinde bir artışa neden olduğu gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, an experimental work is presented to determine the effects of pretreatment on quality of reactive printing, by adjusting specific parameters, and applying different concentrations of soda, sodiumbicarbonate, urea and alginate on %100 cotton.Also the colour strength values are investigated by using different types of thickeners. The results are evaluated by measuring colour strength (K/S) values, dye penetration, sharpness and fastness values.An optimum reactive pretreatment recipe is determined by confirming maximum colour strength values of chemicals. Also it is observed that, an increase in alginate concentration increases the colour strength values constantly, but thus, decreases the dye penetration values inversely. It is determined that, an increase on urea and alginate amounts affects sharpness constantly.en_US
dc.description.sponsorshipAIT Bilgisayar Sitemleri ve Makine San. Ltd Şirketitr_TR
dc.format.extentIX, 69 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectInk jet baskıtr_TR
dc.subjectReaktif baskıtr_TR
dc.subjectÖn işlemtr_TR
dc.subjectRenk verimitr_TR
dc.subjectBaskı kalitesitr_TR
dc.subjectKontür netliğitr_TR
dc.subjectPenetrasyon derecesitr_TR
dc.subjectInk jet printingen_US
dc.subjectReactive printingen_US
dc.subjectPretreatmenten_US
dc.subjectColour strengthen_US
dc.subjectPrinting qualityen_US
dc.subjectContour sharpnessen_US
dc.subjectDye penetrationen_US
dc.titleInk jet baskıda kumaşa uygulanan ön işlemlerin baskı kalitesi üzerine etkilerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeEffects of pretreatments on ink jet printing qualityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246417.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons