Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2663
Başlık: Ink jet baskıda kumaşa uygulanan ön işlemlerin baskı kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Effects of pretreatments on ink jet printing quality
Yazarlar: Kanık, Mehmet
Demir, Cevdet
Becerir, Behçet
Selçuk, Efsun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ink jet baskı
Reaktif baskı
Ön işlem
Renk verimi
Baskı kalitesi
Kontür netliği
Penetrasyon derecesi
Ink jet printing
Reactive printing
Pretreatment
Colour strength
Printing quality
Contour sharpness
Dye penetration
Yayın Tarihi: 2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Selçuk, E. (2009). Ink jet baskıda kumaşa uygulanan ön işlemlerin baskı kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, %100 pamuklu kumaş üzerine farklı oranlarda soda, sodyumbikarbonat, üre ve alginat miktarları kullanılarak farklı ön işlem reçeteleri uygulanmış, her bir reçeteye, özel olarak seçilen desen, belirli parametrelerle ink jet baskı makinesinde basılarak, bu kimyasalların renk kalitesi üzerine etkisini inceleyen deneysel bir çalışma sunulmuştur.Aynı çalışmada, kıvamlaştırıcı cinsinin renk verimi üzerine etkisi de araştırılmıştır. Sonuçlar, özel spektrofotometrede ölçülen ön ve arka K/S değerleri sayesinde renk verimi, arkaya geçiş derecesi, kontür netliği ve haslık değerleri bazında değerlendirilmiştir.Çalışma sonunda, kullanılan kimyasallardan maksimum renk verimi sağlayan konsantrasyonlarla, reaktif baskı için kullanılabilecek optimum bir reçete belirlenmiştir. Alginat konsantrasyonunundaki artışın, arkaya geçiş derecesinde azalmaya neden olduğu, buna bağlı olarak da renk veriminin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca üre ve alginat miktarlarındaki artışın, kontur netliği üzerinde bir artışa neden olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, an experimental work is presented to determine the effects of pretreatment on quality of reactive printing, by adjusting specific parameters, and applying different concentrations of soda, sodiumbicarbonate, urea and alginate on %100 cotton.Also the colour strength values are investigated by using different types of thickeners. The results are evaluated by measuring colour strength (K/S) values, dye penetration, sharpness and fastness values.An optimum reactive pretreatment recipe is determined by confirming maximum colour strength values of chemicals. Also it is observed that, an increase in alginate concentration increases the colour strength values constantly, but thus, decreases the dye penetration values inversely. It is determined that, an increase on urea and alginate amounts affects sharpness constantly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2663
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
246417.pdf1.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons