Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2663
Title: Ink jet baskıda kumaşa uygulanan ön işlemlerin baskı kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: Effects of pretreatments on ink jet printing quality
Authors: Kanık, Mehmet
Demir, Cevdet
Becerir, Behçet
Selçuk, Efsun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ink jet baskı
Reaktif baskı
Ön işlem
Renk verimi
Baskı kalitesi
Kontür netliği
Penetrasyon derecesi
Ink jet printing
Reactive printing
Pretreatment
Colour strength
Printing quality
Contour sharpness
Dye penetration
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Selçuk, E. (2009). Ink jet baskıda kumaşa uygulanan ön işlemlerin baskı kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, %100 pamuklu kumaş üzerine farklı oranlarda soda, sodyumbikarbonat, üre ve alginat miktarları kullanılarak farklı ön işlem reçeteleri uygulanmış, her bir reçeteye, özel olarak seçilen desen, belirli parametrelerle ink jet baskı makinesinde basılarak, bu kimyasalların renk kalitesi üzerine etkisini inceleyen deneysel bir çalışma sunulmuştur.Aynı çalışmada, kıvamlaştırıcı cinsinin renk verimi üzerine etkisi de araştırılmıştır. Sonuçlar, özel spektrofotometrede ölçülen ön ve arka K/S değerleri sayesinde renk verimi, arkaya geçiş derecesi, kontür netliği ve haslık değerleri bazında değerlendirilmiştir.Çalışma sonunda, kullanılan kimyasallardan maksimum renk verimi sağlayan konsantrasyonlarla, reaktif baskı için kullanılabilecek optimum bir reçete belirlenmiştir. Alginat konsantrasyonunundaki artışın, arkaya geçiş derecesinde azalmaya neden olduğu, buna bağlı olarak da renk veriminin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca üre ve alginat miktarlarındaki artışın, kontur netliği üzerinde bir artışa neden olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, an experimental work is presented to determine the effects of pretreatment on quality of reactive printing, by adjusting specific parameters, and applying different concentrations of soda, sodiumbicarbonate, urea and alginate on %100 cotton.Also the colour strength values are investigated by using different types of thickeners. The results are evaluated by measuring colour strength (K/S) values, dye penetration, sharpness and fastness values.An optimum reactive pretreatment recipe is determined by confirming maximum colour strength values of chemicals. Also it is observed that, an increase in alginate concentration increases the colour strength values constantly, but thus, decreases the dye penetration values inversely. It is determined that, an increase on urea and alginate amounts affects sharpness constantly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2663
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246417.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons