Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2661
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDüzbakar, Ömer-
dc.contributor.authorŞenay, Yusuf-
dc.date.accessioned2019-12-10T06:03:49Z-
dc.date.available2019-12-10T06:03:49Z-
dc.date.issued2015-08-03-
dc.identifier.citationŞenay, Y. (2015). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Bursa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2661-
dc.description.abstractHayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı hakkındaki öğretmen görüşlerini belirleme amacı taşıyan bu çalışmada Demir (2007) tarafından hazırlanan veri toplama aracı Bursa ilinde görev yapan 212 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Öğretmenlerin yanıtları incelenmiş ve önceki araştırmalarla bazı karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuçlara göre Hayat Bilgisi Programı öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirecek yeterlilikte olmayabilir. Ayrıca öğretmenlerin etkinlikleri uygularken seviye farklılıkları olan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda güçlüklerle karşılaştıkları, sonuçların önceki araştırma bulgularını desteklediği ve akademik literatürde tartışma bulan sorunlarla örtüştüğü söylenebilir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study a questionnaire which was developed by Demir (2007) was administered to 212 teachers who work in Bursa province to identify the opinions of the teachers. The responses of the teachers were analyzed and some comparisons were made with previous studies. According to results the Life and Social Science Curriculum may not be adequate enough to develop students' problem solving skill. Also the teachers may face some difficulties when implementing activities in the classrooms which have students who have achievement gaps. The results have supported the previous findings and have indicated some problems which were discussed in the academic literature.en_US
dc.format.extentX, 87 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEtkinliklertr_TR
dc.subjectHayat bilgisi programıtr_TR
dc.subjectProblem çözmetr_TR
dc.subjectSeviye farklılıklarıtr_TR
dc.subjectAchievement gapsen_US
dc.subjectActivitiesen_US
dc.subjectLife knowledge courseen_US
dc.subjectProblem solvingen_US
dc.titleSınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Bursa ili örneğitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of primary school teachers' opinions about life and social science curriculum: The case of Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407252.pdf5.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons