Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2661
Başlık: Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Bursa ili örneği
Diğer Başlıklar: Investigation of primary school teachers' opinions about life and social science curriculum: The case of Bursa
Yazarlar: Düzbakar, Ömer
Şenay, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Etkinlikler
Hayat bilgisi programı
Problem çözme
Seviye farklılıkları
Achievement gaps
Activities
Life knowledge course
Problem solving
Yayın Tarihi: 3-Ağu-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şenay, Y. (2015). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Bursa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı hakkındaki öğretmen görüşlerini belirleme amacı taşıyan bu çalışmada Demir (2007) tarafından hazırlanan veri toplama aracı Bursa ilinde görev yapan 212 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Öğretmenlerin yanıtları incelenmiş ve önceki araştırmalarla bazı karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuçlara göre Hayat Bilgisi Programı öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirecek yeterlilikte olmayabilir. Ayrıca öğretmenlerin etkinlikleri uygularken seviye farklılıkları olan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda güçlüklerle karşılaştıkları, sonuçların önceki araştırma bulgularını desteklediği ve akademik literatürde tartışma bulan sorunlarla örtüştüğü söylenebilir.
In this study a questionnaire which was developed by Demir (2007) was administered to 212 teachers who work in Bursa province to identify the opinions of the teachers. The responses of the teachers were analyzed and some comparisons were made with previous studies. According to results the Life and Social Science Curriculum may not be adequate enough to develop students' problem solving skill. Also the teachers may face some difficulties when implementing activities in the classrooms which have students who have achievement gaps. The results have supported the previous findings and have indicated some problems which were discussed in the academic literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2661
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
407252.pdf5.21 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons