Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2657
Title: Farklı kapak malzemeleri ve sulama sıklıklarının İngiliz çimi (Lolium perenne L.)'nde bitki gelişimi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of covering materials and irrigation densities on seedling growing of perennial ryegrass (Lolium perenne L.)
Authors: Bilgili, Uğur
Kokar, Pervin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Lolium perenne
Kapak malzemesi
Torf
Arıtma çamuru
Sulama
Covering materials
Sewage sludge
Irrigation
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kokar, P. (2010). Farklı kapak malzemeleri ve sulama sıklıklarının İngiliz çimi (Lolium perenne L.)'nde bitki gelişimi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma; farklı iklim koşulları altında, çim alan tesisinde kullanılan farklı kapak malzemelerinin ve sulama sıklıklarının İngiliz Çimi (Lolium perenne L.Caddishack)'nin fide gelişimi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür.Çalışma, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü seralarında 40 günlük dönemler halinde, ilkbahar ve sonbahar ekimlerini temsil edecek koşullar altında, iki kez yürütülmüştür. Sera koşullarında maksimum ve minimum sıcaklık değerleri günlük olarak alınmış, ilkbahar döneminde ortalama sıcaklık 28.8°C, sonbahar döneminde ise ortalama sıcaklık ise 16.3°C olarak ölçülmüştür.Çalışmamızda kapak toprağı olarak; torf ve gıda fabrikası arıtma çamurunun milli dere toprağı ile yapılan 0.0, 0.25, 0.50 0.75 ve 1.0 oranlardaki karışımları ve her gün, 4 ve 7 günde bir olmak üzere 3 farklı sulama sıklığı kullanılmıştır. Çalışmada çıkış gücü, fide sayısı, bitki boyu ve kuru ot değerleri ölçülmüştür.Sonuçlara göre; sonbahar döneminde her gün yapılan sulama, komponentler üzerine olumsuz etkilerde bulunmuş, en iyi değerleri 4 gün sıklıkla yapılan sulamalar vermiş, ilkbahar döneminde ise en iyi sonuçları her gün yapılan sulamalar vermiş, 4 ve 7 gün sıklıklarla yapılan sulamalardan ise daha düşük sonuçlar alınmıştır. Ayrıca toprak + torf karışımı, toprak + arıtma çamuruna göre daha iyi sonuçlar vermiştir.
This research was carried out to determine effects of covering materials and irrigation densities on seedling growing of perennial ryegrass (Lolium perenne L.)The research was carried out, under the representing the spring and autumn sowing circumstances twice in 40-day period at Uludag University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops greenhouse. Values of maximum and minimum temperatures in the greenhouse conditions were a daily basis, the average temperature 28.8 ° C in the spring semester, , the average temperature of 16.3 ° C in the autumn semester are measured.About working as a soil cover; torf and sewage sludge of food factory with soil of national stream 0.0, 0.25, 0.50 0.75 and 1.0 ratios in mixtures and every day, once in 4 and 7 days to 3 different of frequency irrigation is used. In this research, the output power, the number of seedlings, plant height and dry grass values were measured.According to the results; the irrigation was observed adverse effect on components evey day in autumn (that), the best values of irrigation was given range of 4 days, and also the best values was given of irrigation for each day in spring semester, as for the lower results were observed (given/obtained) for 4 and 7 day intervals. Further/furthermore torf mix soil was showed better than soil + sewage sludge.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2657
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340059.pdf604.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons