Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2655
Title: Graflar ve kromatik polinomlar
Other Titles: Graphs and chromatic polynomials
Authors: Cangül, İ. Naci
Şanlı, Utkum
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Graf
Renklendirme
Kromatik sayı
Kromatik polinom
Graph
Graph colouring
Chromatic number
Chromatic polynomial
Issue Date: 11-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şanlı, U. (2015). Graflar ve kromatik polinomlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı çeşitli graf türlerini hatırlamak, grafların kromatik sayılarını ve kromatik polinomlarını hesaplamak, bu hesaplamaları yaparken kullanılabilecek kısa yollar elde etmektir. Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. Graf tanımı, tarihçesi, temel kavramlar, kullanım alanları, çeşitli graflar ve özellikleri verilmiştir. Bu bilgiler, bu tez boyunca kullanılacaktır. İkinci bölümde grafların renklendirilmesi ve bu renklendirme için kullanılacak hesaplamalar verilmiştir. Üçüncü bölümde önceki bölümde verilen graflarda renklendirme hesaplamaları için grafları küçültme yolları verilmiştir. Bu bölümde verilen tüm sonuçlar bu tez çalışmasında elde edilmiş orijinal sonuçlardır.
The main aim of this work is to recall several graph types, to calculate chromatic numbers and chromatic polynomials corresponding to these graphs, and to find some better and faster methods to calculate chromatic polynomials. This thesis consists of three chapters. In the first chapter, the fundamental definitions and results are recalled. Definition of graph and related notions, some brief history of graph theory, applications of graph theory, several graph types and their related properties are given. In the second chapter, colouring of graphs and some calculations used for this operation are given. In the third chapter, some new deletion results are given to help finding an easier method to calculate chromatic polynomial of a given graph. All the results obtained in this chapter are original results obtained in this thesis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2655
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406509.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons