Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2651
Başlık: Bursa ili un fabrika ve değirmenlerinde zararlı böcek türleri
Diğer Başlıklar: Stored product insect pests in flour factory and mills in Bursa province
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Coşkuncu, Kıymet Senan
Anahtar kelimeler: Un fabrikaları
Değirmenler
Böcekler
Bursa
Flour factory
Mills
İnsects
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Coşkuncu, K. S. (2004). "Bursa ili un fabrika ve değirmenlerinde zararlı böcek türleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 33-44.
Özet: Bu çalışma Bursa ilinde bulunan un fabrikaları ve değirmenlerinde zararlı böcek türlerinin belirlenmesi amacıyla 1998-1999 yıllarında yapılmıştır. Türlerin saptanması için un fabrika ve değirmenlerinde Haziran-Aralık aylarında haftada bir gözlemler yapılmış un, buğday, kepek ve döküntülerden örnekler alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Coleoptera takımı Curculionidae, Cucujidae, Tenebrionidae, Trogossitidae, Bostrichidae ve Ptinidae familyalarına ait sırasıyla 2,2,5,1,1 ve 1 tür, Lepidoptera takımı Pyralidae ve Gelechiidae familyalarına ait yine sırasıyla 2 ve 1 tür olmak üzere toplam 15 tür tespit edilmiştir. Diğer yandan, incelenen un fabrika ve değirmenlerinin tamamının zararlılarla bulaşık olduğu ve en yaygın ve yoğun bulunan türlerin Kırma biti, Tribolium confusum Duv.(Coleoptera:Tenebrionidae) ve Değirmen güvesi, Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) olduğu belirlenmiştir.
This study was conducted to determine insect species occured in flour factory and mills in Bursa during 1998-1999. Visual observation and sampling method were used for collection of insect species. Surveys were performed weekly from June to December. A total of 15 species were determined in flour factory and mills in Bursa. These included 2,2,5,1,1 and 1 species belong to Curculionidae, Cucujidae, Tenebrionidae, Trogossitidae, Bostrichidae and Ptinidae families of Coleoptera respectively, 2 and 1 species belong to Pyralidae and Gelechiidae families of Lepidoptera respectively. These surveys showed that all of the flour factories and mills were infested by insect species. According to the results, Confused flour beetle, Tribolium confusum Duv.(Coleoptera: Tenebrionidae) and Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zell.(Lepidoptera:Pyralidae) were more common and dense species in Bursa Province.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153998
http://hdl.handle.net/11452/2651
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 18 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
18_1_4.pdf148.82 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons