Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2643
Title: Yeni ürün olarak akıllı evler: Tüketicilerin satın alma niyetlerinin teknoloji kabul modeli çerçevesinde araştırılması
Other Titles: Investigation of consumers' purchasing intentions within the framework of technology acceptance model
Authors: Altıntaş, Murat Hakan
Bektaş, Emir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Akıllı evler
Teknoloji kabul modeli
Çevreleyen öğrenme
Yardımcı teknoloji
Smart homes
Technology acceptance model
Ambient intelligence
Assistive technology
Issue Date: 8-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bektaş, E. (2016). Yeni ürün olarak akıllı evler: Tüketicilerin satın alma niyetlerinin teknoloji kabul modeli çerçevesinde araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tez çalışmasının temel kapsamı, tüketicilerin akıllı evlere yönelik kabul sürecinin teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesidir. Bu kapsamda, birleştirilmiş kabul teorisi ve teknoloji kullanımı modeli (UTAUT) yardımıyla konut ürünü alanına yönelik bir araştırma modeli dizayn edilmiştir. Modelin temel varsayımı performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki, kolaylaştırıcı koşulların teknoloji kullanımı üzerindeki etkisinin olduğudur. Mevcut tez çalışmasında kolaylaştırıcı koşul unsurunun yerine kaygı faktörü bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Temel faktörlerin tüketicilerin akıllı ev alma eğilimleri üzerindeki etkisi Bursa ilindeki 390 tüketici üzerinde, yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir.
The main scope of the thesis is to examine the consumer acceptance process for smart homes within the framework of technology acceptance model. In this context, a research model was designed in residential product field by using the unified theory of acceptance and use of technology model (UTAUT). The basic assumption of the model is the effect of performance expectations, effort expectation, social influence, facilitating conditions on the use of technology. In the thesis, anxiety factor is used as an independent variable instead of facilitating condition factor. The effect of four main factors on the consumers' intentions to buying smart home was tested by structural equation modelling analysis on 390 consumers in Bursa city.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2643
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459906.pdf136.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons