Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26372
Title: Fibrokistik mastopati tedavisinde bromokriptine ve tiroid hormonunun etkisi
Other Titles: Effects of bromocriptine and tyroid hormone in the treatment of fibrocystic mastopathy
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı.
Bozgül, Mustafa
Bilgel, Halil
Keywords: Fibrokistik mastopati tedavisi
Bromokriptine
Tiroid hormonunu
Thyroid hormone
Treatment of fibrocystic mastopathy
Bromocriptine
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozgül, M. ve Bilgel, H. (1987). ''Fibrokistik mastopati tedavisinde bromokriptine ve tiroid hormonunun etkisi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(2), 99-104.
Abstract: Fibrokistik mastopati, selim meme hastalıklarının en sık görülen formudur. Ağrı, memede nodülarite yaygın semptomları dır. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Tedavide çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Her yaşta görülebilirse de en çok menopoz öncesi görülür. Kliniğimizde 50 olgu prospektif olarak incelenmiştir. Grup I Bromocriptine G. II tiroid hormon preparatı ile tedavi edilmiştir. Ortalama yaş 29.5 yıldır. Tedavide her iki ilaçla tedavi edilenlerde yaklaşık sonuçlar elde edilmiştir.
Fibrocystic mastopathy is the most common breast lesion. The most common cause of breast pain and nodularities are fibrocystic mastopathy. Pathophysiology of fibrocystic mastopathy is unknown. Miscellaneous drugs have been used for treatment of fibrocystic mastopathy. It occurs around the menopause but can occur at any age. In this article, fifty patients with fibrocystic mastopathy were selected. The patients were treated with Bromocriptine and thyroid hormone. The mean age was 29.5 years. These studies have shown similar results in the treatment of fibrocystic mastopathy with Bromocriptine and thyroid hormone.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26372
Appears in Collections:1987 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_2_2.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons