Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2622
Title: Balıkesir içme suyu arıtma tesisi performans değerlendirilmesi ve iyileştirme önerileri
Other Titles: Balikesi̇r dri̇nki̇ng water treatment technology and i̇mprovement suggesti̇on
Authors: Yonar, Taner
Yarma, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İçmesuyu arıtma tesisi
Verim
İyileştirme önerileri
Performans değerlendirmesi
Drinking water treatment plant
Yield
Improve conditions
Performance evoluation
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yarma, Z. (2017). Balıkesir içme suyu arıtma tesisi performans değerlendirilmesi ve iyileştirme önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Balıkesir ilinde 2002 yılında Devlet Su İşleri tarafından Fransızlara yaptırılan günümüzde ise Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin Yönetiminde çalışmalarına devam eden, Balıkesir İçme Suyu Arıtma Tesisinin işleyişini ve tesisin ilk kurulduğu yıllar ile günümüz arasındaki performans değerleri incelenmiştir. Tesisten 2015 yılında alınan veriler tablolaştırılmış ve çıkan sonuçlarla ölçüm yapılan değerlerin verimleri hesaplanarak hangi durumlarda verimlerin arttırılabileceği belirlenmiştir. Tesis için 2015 yılı maliyet hesabı yapılmış ve 2015 yılında kullanılan şartların nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler sunulmuştur.
In this study operation of the Balikesir Drinking Water Treatment Plant and the performance values between initial years and present of the plant, which was built up in 2002 by the French State Water Works and currently operate under management of Balikesir Water and Sewerage Administration. Obtained data in2015 from the plant are tabulated, yields of measured values calculated with evaluated results and determined in what cases may increase yields of yhe plant.Cost estimation of facility was made and suggestions were represent how to improve conditions for 2015.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2622
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496124.pdf3.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons